Plenaire behandeling Wetsvoorstel VEt

Plenaire behandeling Wetsvoorstel VEt

  • 26 januari 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het wetsvoorstel VEt, dat gisteren plenair werd behandeld in de Tweede Kamer, regelt een aantal zeer belangrijke zaken voor de netbeheerders, zoals de enkelvoudige storingsreserve, verkabeling en de mogelijkheid tot kruisparticipaties. Aan de andere kant kan een limitatieve lijst met taken voor de netwerkbedrijven leiden tot vertraging van de energietransitie.

Netbeheer Nederland heeft via een position paper aan de Kamerleden gevraagd om met de volgende vier punten rekening te houden.

  1. Geef netbeheerders de ruimte om samen met (de)centrale overheden de lokale energietransitie vorm te geven. De voorgestelde taakomschrijving van netbeheerders is te beperkt.
  2. Geef netbeheerders de mogelijkheid te kiezen voor alternatieven voor netverzwaring. Gebruik van flexibiliteit voorkomt onnodige investeringen in het net en is dus absoluut noodzakelijk voor een betaalbare energietransitie.
  3. Beperk netwerkbedrijven niet met een limitatieve opsomming van activiteiten. Niemand weet welke infrastructuur-gerelateerde innovaties de energietransitie over vijf jaar nodig heeft. 
  4. Vermijd onnodige bureaucratisering bij experimenten en tijdelijke taken. Verplichte toestemming vooraf vergroot de bureaucratie. 

Aanvullende taken netwerkbedrijven via AMvB

Een dag voor het debat kwam minister Wiebes met een belangrijke Nota van Wijziging. Hiermee blijft de limitatieve lijst in de wet staan, maar is het mogelijk om via een AMvB aanvullende taken toe te delen aan de netwerkbedrijven. Een AMvB kan snel tot stand komen en zo blijft het voor de netwerkbedrijven mogelijk om snel in te kunnen spelen op nu nog onvoorzienbare diensten die nodig zijn voor het faciliteren van de energietransitie.

De Kamer stemt dinsdag over de ingediende moties en amendementen en over het wetsvoorstel. 

Meer informatie

Position paper Netbeheer Nederland over Wetsvoorstel VEt


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht