Overzichtskaart voor ontwikkelen duurzame initiatieven

Overzichtskaart voor ontwikkelen duurzame initiatieven

  • 10 juni 2014
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Initiatiefnemers van duurzame projecten die daarbij gebruik willen maken van intelligente netten (smart grids), hoeven niet langer het wiel opnieuw uit te vinden. Vanaf nu kunnen zij gebruik maken van best practices die hiermee zijn opgedaan. Netbeheer Nederland heeft succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven gebundeld op een overzichtskaart.

Initiatiefnemers van duurzame projecten die daarbij gebruik willen maken van intelligente netten (smart grids), hoeven niet langer het wiel opnieuw uit te vinden. Vanaf nu kunnen zij gebruik maken van best practices die hiermee zijn opgedaan. Netbeheer Nederland heeft succesvolle praktijkervaringen met duurzame initiatieven gebundeld op een overzichtskaart. Op deze kaart wordt inzichtelijk gemaakt hoe smart grids kunnen bijdragen aan duurzaamheidsdoelstellingen en welke projecten er al bestaan om deze doelstellingen te realiseren. De kaart is ontwikkeld om gemeenten en andere initiatiefnemers van grootschaliger duurzame projecten zoals energiecoöperaties, woningbouwcoöperaties, vastgoedbeheerders en projectontwikkelaars te ondersteunen. Het overzicht helpt partijen om maatschappelijke doelen uit onder meer het Energieakkoord te realiseren.

Over de overzichtskaart

Op de overzichtskaart worden 31 succesvolle proeftuinprojecten in Nederland weergegeven. Per project is aangegeven welke functies van een smart grid een bijdrage kunnen leveren aan duurzaamheidsdoelstellingen, variërend van het stimuleren van duurzame mobiliteit tot het mogelijk maken van een energie neutrale wijk. Op basis van al deze projecten zijn producten en diensten geformuleerd die initiatiefnemers van duurzaamheidsprojecten kunnen gebruiken voor het realiseren van hun eigen duurzame doelen. Voorbeelden hiervan zijn energie managementsystemen, de opslag en vraagsturing van energie. Daarnaast vermeldt de kaart aan welke randvoorwaarden projecten moeten voldoen voor een succesvolle realisatie. Voor meer informatie is een bijsluiter (“de waaier”) opgesteld, die helpt om plannen te concretiseren. 

Over de waaier

De waaier biedt meer achtergrondinformatie, met name waar het de functies van intelligente netten betreft. Per functie van een intelligent net wordt de lezer een aantal toetsvragen voorgehouden die van belang zijn bij het kiezen van de oplossingsrichting en ontwikkelaanpak. Geïnteresseerden kunnen hiervoor contact opnemen met initiatiefnemers van de proeftuinen waarin men is geïnteresseerd.
 

Bijdrage aan gezamenlijke duurzame initiatieven

De overzichtskaart is een van de eerste acties die voortkomt uit het Actieplan Duurzame Energievoorziening. Op verzoek van een groot aantal betrokken partijen heeft Netbeheer Nederland het initiatief genomen om best practices in beeld te brengen. “De overzichtskaart en de waaier maken gebruik van de belangrijkste leerervaringen uit de proeftuinen met intelligente netten. Het is de bedoeling dat we hiermee samen met gemeenten en andere initiatiefnemers een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gezamenlijke duurzame initiatieven”, zegt André Jurjus, directeur Netbeheer Nederland. “Netbeheerders willen de ontwikkelingen die nodig zijn voor het toekomstig energiesysteem in samenspraak met alle betrokken partijen faciliteren door de beschikbare kennis te delen. Uit de overzichtskaart blijkt een veelheid aan kleinschalige proefprojecten. Het is de kunst om de leerervaringen hieruit te gebruiken om tot grootschalige samenwerkingsprojecten te komen.”

Bekijk hier de overzichtskaart
Bekijk hier de waaier met meer informatie over de projecten


Terug naar overzicht