Overleg over aanpak bodemverontreiniging bij gaslekken

Overleg over aanpak bodemverontreiniging bij gaslekken

  • 24 september 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Recent onderzoek in opdracht van Netbeheer Nederland heeft uitgewezen dat kleine langdurige gaslekken benzeenverontreiniging in de bodem kunnen veroorzaken. Bij de reparatie van een dergelijk lek kan dit benzeen vrijkomen en mogelijk een risico vormen voor medewerkers die regelmatig de reparatie uitvoeren en herhaaldelijk blootgesteld worden aan verontreinigde grond. De benzeenverontreiniging vormt geen risico voor de veiligheid en gezondheid van het publiek.

De uitkomsten van het onderzoek zijn voor netbeheerders aanleiding geweest om direct aanvullende veiligheidsmaatregelen te nemen voor medewerkers die gaslekken repareren.

Bovendien wordt in overleg met de betrokken overheden en toezichthouders bekeken hoe we bodemverontreiniging door benzeen zo veel mogelijk kunnen voorkomen en vervuilde grond zo snel mogelijk kunnen reinigen. De netbeheerders zijn daarover inmiddels met het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Inter Provinciaal Overleg en de Vereniging Nederlandse Gemeenten in overleg. 

De verwachting is dat vóór 1 november 2018 afspraken zijn gemaakt voor een eenduidige landelijke aanpak van de reiniging van met benzeen verontreinigde grond bij langdurig kleine gaslekken.

Meer informatie

​Rapport KIWA-onderzoek correlatie tussen gaslek en bodemverontreiniging


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht