Ontwerp-investeringsplannen en reacties ingediend bij de ACM

Ontwerp-investeringsplannen en reacties ingediend bij de ACM

  • 3 januari 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De netbeheerders hebben hun ontwerp-investeringsplannen naar de toezichthouder ACM gestuurd. In deze plannen zijn waar mogelijk ook de reacties verwerkt die zijn binnengekomen gedurende de consultatiefase, november vorig jaar. Zowel de ontwerp-investeringsplannen als de zienswijzen zijn begin januari terug te vinden op de websites van de netbeheerders.

Vorig jaar publiceerden de netbeheerders voor het eerst hun investeringsplannen ‘nieuwe stijl’, met de bedoeling om ministerie, toezichthouder en betrokken maatschappelijke partijen meer inzicht te bieden. De energietransitie vraagt om grote uitbreidingen van het elektriciteitsnet en aanpassingen van het gasnet. Daardoor is intensief overleg nodig over knelpunten en mogelijke oplossingen daarvoor. De totstandkoming van de investeringsplannen zal daarom verder veranderen; de bedoeling is om mèt de betrokken partijen verbeteringen tot stand te brengen.

 Reacties op zienswijzen

De nieuwe investeringsplannen hebben in november ter inzage gelegen voor consultatie. Verschillende organisaties hebben in hun reactie al suggesties gedaan voor verbeteringen, waardoor de investeringsplannen in hun ogen beter zullen aansluiten bij de behoeften van (markt)partijen. Deze opmerkingen zijn waar mogelijk verwerkt in de plannen die bij de ACM zijn ingeleverd.

 Partijen die een zienswijze hebben ingediend bij één of meerdere regionale netbeheerders, krijgen daarop een rechtstreekse reactie. Daarnaast hebben verschillende netbeheerders (dezelfde) algemene vragen binnengekregen. De antwoorden daarop zijn te lezen in dit overzicht.

Op korte termijn zal een bijeenkomst volgen met betrokken partijen, waar onder andere ook de binnengekomen suggesties aan de orde kunnen komen. Nadat toezichthouder ACM de ontwerp-investeringsplannen heeft beoordeeld, worden deze definitief.

 Ontwerp-investeringsplannen 2022 en ingediende zienswijzen per netbeheerder:

Enexis

Liander

Stedin 

Coteq

Rendo

Westland Infra

TenneT

GTS

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht