Onderzoek spanningskwaliteit 2020 gepubliceerd

Onderzoek spanningskwaliteit 2020 gepubliceerd

  • 4 mei 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Netbeheer Nederland laat sinds 1989 jaarlijks onderzoek doen naar de spanningskwaliteit van het Nederlandse elektriciteitsnet. De resultaten over 2020 zijn vandaag gepubliceerd in het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’. Het rapport geeft inzicht in de kwaliteit van spanningsverschijnselen in 2020, maar bevat ook trendanalyses over de afgelopen tien jaar.

In Nederland is de hoogte van de spanning op het laagspanningsnet 230 volt, met een frequentie van 50 Hertz. Vooral huishoudens zijn op dit net aangeslopen. Om uitval van of beschadiging aan hun apparatuur te voorkomen, zijn er grenzen vastgelegd voor de maximale afwijking en vervorming van de netspanning. Denk bijvoorbeeld aan spanningsvariaties, asymmetrie, harmonische en spanningsdips. Apparaten, zoals tv’s, laptops, boormachines enzovoort moeten zo zijn ontworpen dat ze binnen deze grenzen goed werken. Kantoren, zonneparken, windturbines en industriebedrijven zijn vaak aangesloten op het midden- of hoogspanningsnet. In deze netten is het spanningsniveau 10.000 volt of hoger en ook hier gelden kwaliteitscriteria.

Meten is weten
De netbeheerders vinden het belangrijk om de spanningskwaliteit te meten en te bewaken. In 2020 is in het laag- en middenspanningsnet op circa 500 meetlocaties de spanningskwaliteit bewaakt. In het hoogspanningsnet is dit op 130 meetlocaties gebeurd. Meer dan 97% van alle metingen voldeed aan de eisen. Op 6 meetlocaties zijn overschrijdingen geconstateerd, waarvan 3 in de laag- en middenspanningsnetten en 3 in de hoogspanningsnetten. Alle overschrijdingen zijn onderzocht door de netbeheerders en worden in de bijlage van het rapport toegelicht. 

Individuele meetgegevens openbaar
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de spanningskwaliteit goed is en stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Sinds 2011 zien we een lichte stijging van de gemiddelde spanningsniveaus in het laagspanningsnet, die te maken kan hebben met de toename van decentrale elektriciteitsproductie. De netbeheerders houden deze trend in de gaten, onder meer door onderzoek te doen naar de impact van de energietransitie op de spanningskwaliteit, zoals naar de gevolgen van opwekking door zonneparken en windturbines. 
Alle individuele meetresultaten zijn, gesorteerd naar plaatsnaam of postcode, beschikbaar via de website www.uwspanningskwaliteit.nl.
Klik hier voor het rapport en het achtergronddocument.

Tips en tricks voor het kiezen en gebruiken van opwekinstallaties
Nu het aantal zonne-installaties op particuliere daken toeneemt, stijgt ook de kans dat op zonnige dagen de spanning in het laagspanningsnet te hoog oploopt. Om problemen te voorkomen stelden de netbeheerders tips & tricks voor het kiezen en gebruiken van opwekinstallaties op voor installateurs en voor consumenten. Naast het voldoen aan de technische eisen wijzen de netbeheerders er op dat ook het aanmelden van zonne-installaties essentieel is. Om het net betrouwbaar en veilig te houden is het belangrijk dat netbeheerders zicht hebben op de locaties en hoeveelheden die opgewekt worden. Zo kunnen zij maatregelen nemen tegen te hoge spanningen en bij storingen adequaat handelen. 

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht