Onderzoek naar kwaliteit elektriciteitsvoorziening in Nederland

Onderzoek naar kwaliteit elektriciteitsvoorziening in Nederland

  • 19 mei 2014
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog. De gemiddelde tijd dat een klant geen stroom heeft, was vorig jaar slechts 23 minuten. Daarmee scoort Nederland beter dan de meeste landen om ons heen. Dit zegt echter niet alles over de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening.

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog. De gemiddelde tijd dat een klant geen stroom heeft, was vorig jaar slechts 23 minuten. Daarmee scoort Nederland beter dan de meeste landen om ons heen. Dit zegt echter niet alles over de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening. Om die reden wordt ieder jaar in opdracht van Netbeheer Nederland door een onafhankelijk ingenieursbureau onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de aangeboden netspanning. De resultaten over 2013 zijn vandaag gepubliceerd in het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’.

Groter risico netvervuiling


Wanneer de hoogte van de netspanning te veel afwijkt van de vastgestelde normen, is sprake van netvervuiling. Dit kan uitval van of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. Problemen met de spanningskwaliteit worden onder meer veroorzaakt door het gebruik van elektronische apparatuur, verlichting en grote inschakelstromen van apparaten. Daarnaast kunnen spanningsdips optreden door sluitingen in de net, bijvoorbeeld als gevolg van graafschade of energiediefstal bij illegale wietplantages. Doordat het gebruik van (vermogens)elektronica zoals omvormers de laatste jaren enorm is toegenomen, is het risico van netvervuiling groter. Ook is de gevoeligheid van apparatuur voor afwijkingen in de spanning groter. Dit zijn belangrijke redenen om de kwaliteit van de spanning te bewaken.

 

Overschrijdingen van de norm in laagspanningsnet

Ingenieursbureau Movares heeft de landelijke metingen getoetst aan de kwaliteitscriteria uit de Netcode Elektriciteit en de norm NEN-EN 50160. In het laagspanningsnet zijn vorig jaar overschrijdingen van de norm geconstateerd ten aanzien van de 15e harmonische. Er is sprake van harmonische vervorming als de spanning niet zuiver sinusvormig maar vervormd is. De gemeten overschrijdingen van de kwaliteitscriteria hebben overigens niet geleid tot klachten van klanten. Bij andere spanningsverschijnselen zoals langzame spanningsvariatie, snelle spanningsvariatie en spanningsasymmetrie zijn geen overschrijdingen geconstateerd.

 

Geen overschrijdingen in midden- en hoogspanningsnet

In het midden- en hoogspanningsnet is bij geen van de metingen een overschrijding geconstateerd. Bij analyse van de metingen in het extra hoogspanningsnet zijn overschrijdingen geconstateerd met betrekking tot langzame en snelle spanningsvariaties. Uit de meetresultaten blijkt verder, dat er in het hoogspanningsnet 205 spanningsdips hebben plaatsgevonden. In het extra hoogspanningsnet lag dit aantal op 52 spanningsdips. Vertaald naar een gemiddeld aantal dips per klant komt dit voor het hoogspanningsnet neer op ongeveer 10 en voor het extra hoogspanningsnet op 3.

 

Nieuwe ontwikkelingen en lancering website


Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening goed is en stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Wel worden de laatste jaren meer overschrijdingen van de 15de harmonische geconstateerd. Dit is niet gepaard gegaan met klachten van klanten. Het is echter van groot belang om – mede gelet op nieuwe ontwikkelingen zoals decentrale elektriciteit opwek en elektrisch vervoer – de spanningskwaliteit effectief te blijven monitoren. Het aantal metingen wordt daartoe uitgebreid. De netbeheerders hebben hierover afspraken gemaakt met belanghebbenden en met de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Daarnaast lanceert Netbeheer Nederland de website www.uwspanningskwaliteit.nl waarop de individuele meetresultaten per postcode beschikbaar worden gesteld.
Lees hier het volledige rapport spanningskwaliteit in Nederland.
Terug naar overzicht