Onderzoek naar kwaliteit elektriciteitsvoorziening in Nederland

Onderzoek naar kwaliteit elektriciteitsvoorziening in Nederland

  • 1 mei 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De betrouwbaarheid van de elektriciteitsvoorziening in Nederland is hoog. De gemiddelde tijd dat een klant geen stroom heeft, was vorig jaar slechts 20 minuten. Daarmee scoort Nederland als één van de beste landen in Europa. Dit zegt echter niet alles over de kwaliteit van de netspanning. Om die reden wordt ieder jaar in opdracht van Netbeheer Nederland door een onafhankelijk ingenieursbureau onderzoek gedaan naar de spanningskwaliteit. De resultaten over 2014 zijn vandaag gepubliceerd in het rapport ‘Spanningskwaliteit in Nederland’. Individuele meetresultaten per postcode zijn op www.uwspanningskwaliteit.nl beschikbaar.

Spanningskwaliteit

Overschrijdingen van de normen voor spanningskwaliteit kunnen uitval of beschadiging aan apparatuur veroorzaken. De normoverschrijdingen kunnen worden veroorzaakt door decentrale opwekking van energie, moderne verlichting en elektrische apparatuur met grote inschakelstromen. Doordat het gebruik van (vermogens)elektronica zoals omvormers in bijvoorbeeld zonnepanelen de laatste jaren enorm is toegenomen, neemt de kans op problemen met de spanningskwaliteit toe. Daarnaast kan kortsluiting als gevolg van graafschade of energiediefstal bij illegale wietplantages voor problemen zorgen.

Meten is weten

De netbeheerders vinden het belangrijk om de spanningskwaliteit te meten en te bewaken. Ingenieursbureau Movares is gevraagd om de landelijke metingen te toetsen aan de kwaliteitscriteria uit de Netcode Elektriciteit en de norm NEN-EN 50160. Hierbij is een aantal overschrijdingen geconstateerd in het midden- en hoogspanningsnet. Deze overschrijdingen hadden voor een groot deel betrekking op het spanningsverschijnsel langzame spanningsvariatie. In de rapportage worden alle overschrijdingen nader toegelicht. Uit deze toelichting blijkt dat klanten over het algemeen geen hinder hebben ondervonden van de overschrijding. Zie voor meer informatie het volledige rapport en lees voor een toelichting op de gebruikte begrippen de folder over spanningskwaliteit.

 

www.uwspanningskwaliteit.nl

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat de kwaliteit van de elektriciteitsvoorziening goed is en stabiel ten opzichte van voorgaande jaren. Het is echter van groot belang om – mede gelet op nieuwe ontwikkelingen zoals decentrale elektriciteit opwek en elektrisch vervoer – de spanningskwaliteit effectief te blijven monitoren. Het aantal metingen is daartoe het afgelopen jaar uitgebreid naar ruim 500 metingen in de laag- en middenspanningsnetten. Verder zal TenneT komend jaar het aantal metingen in het hoogspanningsnet uitbreiden naar ruim 100 stuks. De netbeheerders hebben hierover afspraken gemaakt met belanghebbenden en met de toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM). Individuele meetresultaten per postcode zijn beschikbaar via www.uwspanningskwaliteit.nl.

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht