Onderzoek naar elektriciteitsongevallen in huis: 270 incidenten geregistreerd

Onderzoek naar elektriciteitsongevallen in huis: 270 incidenten geregistreerd

  • 16 mei 2014
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Kiwa Technology heeft in opdracht van Netbeheer Nederland onderzoek gedaan naar elektriciteitsongevallen in huis in 2013. Uit het rapport bleek dat er het afgelopen jaar 270 ongevallen zijn geregistreerd. Daarvan werd 58% toegeschreven aan elektrische apparaten, 34% aan installatie en bij 8% was de oorzaak onbekend. Door het in beeld brengen van de risico's, zetten de netbeheerders in op een grotere bewustwording bij bewoners.

Kiwa Technology heeft in opdracht van Netbeheer Nederland onderzoek gedaan naar elektriciteitsongevallen in huis in 2013. Uit het rapport bleek dat er het afgelopen jaar 270 ongevallen zijn geregistreerd. Daarvan werd 58% toegeschreven aan elektrische apparaten, 34% aan installatie en bij 8% was de oorzaak onbekend. Door het in beeld brengen van de risico’s, zetten de netbeheerders in op een grotere bewustwording bij bewoners.

Meterkast vaak oorzaak

Het grootste gedeelte van de elektriciteitsongevallen in huis zijn te wijden aan elektrische apparaten. In 27% van de gevallen werd de meterkast als veroorzaker aangewezen. Om de incidenten in te perken is de NEN-normcommissie bezig om een veiligere installatie in de meterkast af te spreken. Eén van de aspecten daarvan is het splitsen van de gas- en elektriciteitsinstallatie, bijvoorbeeld door het plaatsen van een afscheiding. Daarnaast wordt de meterkast steeds vaker als opslagplaats gebuikt. Dit vergroot het risico op brand en ongevallen.
Als tweede op de lijst van elektrische apparaten die ongevallen veroorzaken, staat de wasdroger. In veel gevallen was de oorzaak kortsluiting. Meer informatie over de geregistreerde incidenten in 2013 en de oorzaken, vindt u in het rapport.

Het volledige rapport kunt u hier lezen.


Terug naar overzicht