Netwerkbedrijven: erkenning publieke functie collectieve warmte belangrijk

Netwerkbedrijven: erkenning publieke functie collectieve warmte belangrijk

  • 31 januari 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De uitgangspunten voor collectieve warmtenetten, die minister Wiebes eind 2019 schetste in een brief aan de Tweede Kamer, zijn door de Nederlandse netbeheerders met veel belangstelling ontvangen.

In de brief kondigt de minister striktere regulering ten aanzien van duurzaamheid en tarieven en legt hij de regierol bij gemeenten neer.  Kern van het voorstel is dat de gemeente één partij aanwijst die verantwoordelijk wordt voor de gehele keten. De minister erkent daarmee dat collectieve warmte gezien moet worden als een energiedrager met belangrijke publieke functie. Daarbij is Netbeheer Nederland blij met de toezegging van minister Wiebes om uit te zoeken hoe de netwerkbedrijven een goede rol kunnen spelen in de ontwikkeling van collectieve warmtesystemen.

 

De opgave ten aanzien van warmtenetten is groot en complex. Daarbij zijn alle partijen nodig. Om zo zoveel mogelijk keuzemogelijkheden te creëren en meer dynamiek in de markt te brengen, geeft ook de minister aan in beginsel geen partijen te willen uitsluiten. Keuzemogelijkheden zijn inderdaad nodig gelet op de diversiteit in processen, technieken en organisatievormen voor de ontwikkeling van warmtenetten. Netbeheer Nederland pleit er in dat kader voor om in Warmtewet 2 deze diversiteit aan netten te ondersteunen, waaronder de mogelijkheden voor (meer) publieke modellen. Gemeenten moeten kunnen blijven kiezen voor innovatieve modellen zoals in Delft en Zaanstad. Om gemeenten optimaal in hun ambities te kunnen ondersteunen zullen netwerkbedrijven de mogelijkheid moeten hebben om een integraal warmtebedrijf op te richten. Dit vergt een aanpassing in regelgeving. 

 

Om netwerkbedrijven in staat te stellen om een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de warmtetransitie en hen niet uit te sluiten op de warmtemarkt is in ieder geval aanpassing van de limitatieve lijst uit Wet VET nodig, zodat zij zelfstandig of in samenwerking met andere partijen een warmtebedrijf kunnen oprichten. Netbeheer Nederland ziet de passage uit de brief waarin de minister aangeeft te bekijken op welke wijze de netwerkbedrijven een nuttige rol kunnen spelen als uitnodiging om de gesprekken hierover voort te zetten.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht