Netbeheertarieven voor 2023 vastgesteld door ACM

Netbeheertarieven voor 2023 vastgesteld door ACM

  • 28 november 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De tarieven stijgen ten opzichte van 2022. Daarmee kunnen de hoge netverliezen worden gecompenseerd en geeft ACM aan netbeheerders ruimte om te investeren in de energietransitie. Hoeveel de netbeheertarieven stijgen verschilt per netbeheerder en de capaciteit van de aansluiting.

De tarieven van netbeheerders zijn wettelijk gereguleerd. Toezichthouder ACM bepaalt hoeveel elke netbeheerder voor zijn diensten bij consumenten en bedrijven in rekening mag brengen.

De ACM heeft besloten dat de gestegen kosten van netbeheerders niet ten koste mogen gaan van de investeringsruimte die noodzakelijk is voor de energietransitie. Netbeheer Nederland is daar blij om, want hiermee biedt ACM de mogelijkheid aan regionale netbeheerders een voorschot op een deel van de kostentoename komend jaar al in de tarieven te verrekenen. Hiermee onderkent ACM ook het probleem van de netverliezen.

Gestegen kosten van energie

De stijging van de tarieven wordt deels veroorzaakt doordat netbeheerders ook zelf te maken hebben met gestegen prijzen van energie. Bij het transport van gas en elektriciteit en bij het omzetten van hoogspanning naar laagspanning gaat energie verloren; netverliezen. Deze netverliezen kopen netbeheerders in. Omdat de netbeheerders net als iedereen veel meer voor gas en elektriciteit betalen dan vorig jaar zijn deze kosten toegenomen.

Maatregelenpakket energieprijzen

Tijdens Prinsjesdag heeft het kabinet een maatregelenpakket energieprijzen aangekondigd met een prijsplafond voor elektriciteit en gas. Bij de totstandkoming van dit pakket voor energieprijzen is rekening gehouden met de stijging van netwerktarieven in 2023.

Energietransitie vraagt om een zwaarder en flexibeler netwerk

 De energietransitie vraagt om flinke uitbreiding en verzwaring van de elektriciteitsnetten. Met de inkomsten zorgen netbeheerders voor goed onderhoud van het huidige elektriciteitsnet en wordt er dagelijks hard gewerkt aan de uitbreiding ervan, zodat energie ook in de toekomst voor iedereen beschikbaar blijft. Tegelijk werken netbeheerders aan het net waarbij de energie niet langer centraal maar decentraal wordt opgewekt en waarbij fossiele brandstoffen grotendeels worden vervangen door duurzame energiebronnen zoals wind en zon. 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht