Netbeheertarieven consumenten stijgen in 2024

Netbeheertarieven consumenten stijgen in 2024

  • 6 oktober 2023
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De kosten van de netbeheerders zijn een onderdeel van de energierekening. Het komend jaar stijgen de netwerkkosten voor consumenten gemiddeld met 5 tot ruim 10 euro per maand. Hoeveel de netwerkkosten voor consumenten stijgen verschilt per netbeheerder en de capaciteit van de aansluiting. Eind november worden de definitieve tarieven voor 2024 bekend gemaakt.

De stijging van de netwerkkosten elektriciteit voor 2024 is met name te verklaren door:

  • Gestegen inkoopkosten

    De regionale netbeheerders betalen de landelijke netbeheerder transportkosten voor het transport van de energie over het landelijke net. Omdat de inkoopkosten van landelijk netbeheerder TenneT structureel zijn gestegen, stijgen de kosten van regionale netbeheerders mee.

  • In 2022 en 2023 zijn te lage tarieven voor elektriciteit berekend. Dit wordt deels gecorrigeerd in de tarieven van 2024.
    Zie ook de eerdere uitspraak van het CBb.

Netbeheerders hebben bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) voorstellen voor de netwerkkosten voor 2024 ingediend. ACM bepaalt hoeveel elke netbeheerder voor zijn diensten bij consumenten en bedrijven in rekening mag brengen en toetst daarom de voorstellen. De definitieve vaststelling van de tarieven wordt eind november verwacht.

Zakelijke klanten en grootverbruikers

Ook de netbeheertarieven van zakelijke klanten en grootverbruikers van energie stijgen. De mate van de stijging is afhankelijk van de grootte van de aansluiting en het verbruik.

Netwerkkosten landelijk gastransport

Het tarievenbesluit 2024 voor GTS (gas) is al genomen in mei. Klik hier voor meer informatie over de tarieven voor gastransport. 

Investeren in toekomstbestendig energiesysteem

De verduurzaming van woningen, vervoer en industrie leidt tot een verdrievoudiging van het elektriciteitsverbruik in Nederland. Het aantal zonnepanelen neemt explosief toe, er komen steeds meer laadpalen om auto's op te laden en warmtepompen om woningen te verwarmen. Om het toenemende vraag en aanbod van elektriciteit aan te kunnen moet het elektriciteitsnet verzwaard én uitgebreid worden. De netbeheerders investeren daarom meer dan ooit en deze investeringen nemen de komende jaren verder toe. Netbeheerders investeren tot en met 2030 gezamenlijk zo’n €60 miljard om het energiesysteem toekomstbestendig te maken.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht