Netbeheerders willen meedenken over inzet waterstof en groen gas

Netbeheerders willen meedenken over inzet waterstof en groen gas

  • 7 december 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Door de inzet van waterstof en groen gas kan veel extra CO2 bespaard worden. Dit is nodig om de klimaatdoelen te halen. Bovendien is de opschaling van duurzame gassen van groot belang voor onze zelfvoorzienendheid en leveringszekerheid van energie. Op donderdag 8 december staat het commissiedebat waterstof, groen gas en andere energiedragers op de politieke agenda. Netbeheer Nederland doet een aantal voorstellen om waterstof en groen gas op korte termijn zo efficiënt mogelijk in te kunnen zetten in ons energiesysteem.

Allereerst roepen de netbeheerders op om grootschalige strategische locaties voor elektrolyse te ontwikkelen en netbeheerders een rol te geven in de locatiekeuze. Om elektrolysers een positieve bijdrage te laten leveren aan de energietransitie en ze een rol te kunnen laten spelen in de systeemintegratie van het toekomstig energiesysteem, is het noodzakelijk dat elektrolysers op de juiste locaties worden geplaatst. Netbeheerders kennen het energienetwerk en kunnen die kennis inzetten voor het adviseren van de juiste locaties.

Daarnaast is het van belang dat de elektriciteitsvraag van de elektrolysers en industrie aan de kust meegroeit met het aanbod van wind op zee. Voor een stabiel energiesysteem is het essentieel dat vraag en aanbod zich gelijktijdig ontwikkelen, zodat de netten niet onnodig belast worden.

Waterstof

Ook voor waterstof geldt dat een duidelijke roadmap over waar, wanneer, welke volumes aan waterstof beschikbaar komen voor de industriƫle clusters ontbreekt. Beschikbaarheid hiervan zou kunnen helpen voor afnemers om hun keuze te maken in hun verduurzamingsroute en daarmee dus ook meer zekerheid kunnen opleveren aan de vraagzijde. De maatwerkafspraken van het kabinet met de industrie zouden hieraan een bijdrage kunnen leveren wanneer als onderdeel hiervan een expliciete keuze voor moleculen of elektronen wordt gemaakt, inclusief een tijdspad van deze ontwikkeling.

De voorstellen van Netbeheer Nederland om waterstof en groen gas op korte termijn zo efficiƫnt mogelijk in te kunnen zetten in ons energiesysteem zijn:

1.           Ontwikkel grootschalige strategische locaties voor elektrolyse en geef de netbeheerders een rol in de locatiekeuze.

2.           Kickstart nu de eerste 500 MW en maak een plan voor 6-8 GW elektrolysecapaciteit in 2030.

3.           Stimuleer innovatie en pilots offshore om ook op zee tijdig de benodigde infrastructuur gereed te krijgen.

4.           Start nu met gezamenlijke planvorming voor de verdere ontwikkeling van het waterstofnetwerk op regionaal niveau.

5.           Bouw voort op het ingezette beleid voor groen gas.

Klik hier voor de inbreng voor het commissiedebat waterstof, groen gas en andere energiedragers


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht