Netbeheerders vragen ACM rekening te houden met energietransitie

Netbeheerders vragen ACM rekening te houden met energietransitie

  • 19 april 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De ACM heeft vandaag, 19 april 2021, voorstellen gepubliceerd waarin staat hoe de tarieven van netbeheerders voor de komende jaren (van 2022 tot 2026) moeten worden vastgesteld; de zogenaamde ontwerp-methodebesluiten. Voor de netbeheerders zijn dit belangrijke voorstellen. Het klimaatneutrale energiesysteem, dat in 2050 gereed moet zijn, vraagt nu immers al om zeer omvangrijke investeringen in de elektriciteitsnetten. In de voorstellen wordt nog onvoldoende rekening gehouden met deze fors oplopende investeringen, wat kan leiden tot grote financiële uitdagingen voor netbeheerders. Netbeheer Nederland roept de ACM daarom op om in de elektriciteitstarieven meer rekening te houden met de energietransitie, net zoals dat bij de gastarieven is gedaan.

Als gevolg van de hoge investeringen in verband met de energietransitie, stijgen de kosten van de netbeheerders de komende jaren aanzienlijk sneller dan de inkomsten. Dit leidt tot financiële knelpunten bij de ombouw van het energiesysteem (zie ook ‘Tijdige ombouw energiesysteem in gevaar door onvoldoende financieringsmogelijkheden’). Netbeheer Nederland heeft daarom met de ACM, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Financiën, de publieke aandeelhouders én netbeheerders geconcludeerd dat deze partijen gezamenlijk naar oplossingen moeten zoeken om de financierbaarheid van de infrastructuur te kunnen borgen. Een deel van deze oplossingen kan worden gevonden in de manier waarop tarieven worden vastgesteld. 

Energietransitie vraagt om nieuwe keuzes

Tarieven van regionale netbeheerders worden momenteel nog steeds gebaseerd op een systeem dat ontworpen is voor de situatie van vóór de energietransitie, waarin een deel van de vergoedingen naar de toekomst wordt doorgeschoven. De komende jaren zullen de investeringen voor de netbeheerders fors stijgen. In de voorstellen van de ACM worden te weinig inkomsten aan netbeheerders toegekend om deze stijgende kosten op een goede manier te dekken. De energietransitie vraagt om een methodebesluit dat de toegestane inkomsten van netbeheerders beter laat aansluiten bij de werkelijke kosten. 

 Zienswijze 

Netbeheer Nederland werkt momenteel aan een zienswijze waarin de ACM concreet wordt opgeroepen om de tariefregulering meer in overeenstemming te brengen met de actuele situatie van de energietransitie. Er zijn kortom maatregelen nodig om de inkomsten van de netbeheerders meer in lijn te brengen met de kosten van de energietransitie. De ACM heeft al laten zien dat dit mogelijk is: bij gas heeft de ACM hierin scherpe keuzes gemaakt. Deze stap hoopt Netbeheer Nederland ook terug te zien bij elektriciteit. Deze zienswijze van Netbeheer Nederland zal eind mei bij de ACM worden ingeleverd. 

 

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht