Netbeheerders stellen “Energie in Beeld” open voor het publiek

Netbeheerders stellen “Energie in Beeld” open voor het publiek

  • 15 december 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

In het Energieakkoord is afgesproken dat netbeheerders actief bijdragen aan het ter beschikking stellen van verbruiksdata en data over lokale opwek. In juli dit jaar publiceerden de netbeheerders al Open Data sets voor kleinverbruiksdata. Nu is ook de webapplicatie “Energie in Beeld” er als open data bij gekomen.

Energie in Beeld werd in 2010 geïntroduceerd voor gemeenten en provincies. Via www.energieinbeeld.nl krijgt deze doelgroep antwoorden op vragen als: Hoeveel energie gebruikt mijn gemeente? Wat is het effect van mijn klimaatbeleid op het verbruik? Hoe staat het met de ontwikkeling van de PV systemen in mijn gemeente?

De vraag naar de informatie uit Energie in Beeld is groot, ook bij andere doelgroepen dan gemeenten, zoals bijvoorbeeld universiteiten, lokale duurzame energie corporaties en adviesbureaus. Om ook hen te faciliteren, realiseerden de initiatiefnemers (Liander, Stedin en Enexis) het openstellen van Energie in Beeld.


Terug naar overzicht