Netbeheerders publiceren verbruiksdata

Netbeheerders publiceren verbruiksdata

  • 1 juli 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Vanaf 1 juli 2015 publiceren alle regionale energienetbeheerders via hun eigen website de gemiddelde jaarverbruiksdata van hun klanten. Deze gegevens zijn geanonimiseerd en samengevoegd zodat ze niet naar individuele huishoudens herleidbaar zijn.

Marktpartijen en lokale energie-initiatieven kunnen deze informatie combineren met andere data, zoals bijvoorbeeld gegevens van het kadaster, waardoor ze groepen klanten kunnen benaderen met producten en diensten op het gebied van energiebesparing. Het doel hiervan is het verminderen van het energieverbruik in Nederland. Het verstrekken van de verbruiksdata is een van de onderdelen uit het Nationaal Energieakkoord waarin is afgesproken om jaarlijks 1,5% energie te besparen.

Energiebesparing én marktkansen

In het Energieakkoord is voorgesteld om informatie die nuttig is voor de energietransitie vanuit de netbeheerders actief openbaar te maken. De data is voor heel het land beschikbaar en kan door marktpartijen gebruikt worden om huishoudens te wijzen op de mogelijkheden van monitorings- en besparingsdiensten. Dit geeft nieuwe mogelijkheden om energie te besparen. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan de nationale energiebesparingsdoelen. Tegelijkertijd vergroot dit de economische bedrijvigheid en biedt het kansen voor ondernemers om diensten en producten op dit gebied aan te bieden.

Online overzicht op postcodeniveau

De verbruiksdata zijn beschikbaar op postcodeniveau en zijn vooral bedoeld voor marktpartijen en lokale energie-initiatieven. De informatie kan ook gebruikt worden door mensen die het verbruik van hun wijk of postcode willen vergelijken met andere postcodes. De verbruiksdata staan op de websites van de regionale energienetbeheerders. Klik hier voor een overzicht wie uw netbeheerder is.

Hieronder de directe links naar de verbruiksdata op de pagina’s van de netbeheerders:
Terug naar overzicht