Netbeheerders publiceren planning aanbieden slimme meters

Netbeheerders publiceren planning aanbieden slimme meters

  • 30 september 2014
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Vanaf 1 oktober 2014 maken de regionale netbeheerders de aanbiedplanning van de slimme meter bekend.

Vanaf 1 januari 2015 zullen de netbeheerders de slimme meter grootschalig aanbieden. Met deze meter ontvangt de klant om de maand een gebruiksoverzicht van de leverancier. Op verzoek van de klant zijn aanvullende producten en diensten voor energiebesparing mogelijk. Om deze op een goede manier aan te bieden, maken de netbeheerders vanaf 1 oktober 2014 de aanbiedplanning van de slimme meter bekend. Elke netbeheerder publiceert deze op haar eigen website en het overzicht wordt elk kwartaal ge-update. Dit inzicht in de planning maakt onderdeel uit van de afspraken die zijn gemaakt tussen netbeheerders, energieleveranciers en onafhankelijke dienstenaanbieders. Kern hiervan is dat uitwisseling van informatie plaatsvindt over de plaats en het tijdstip waarop de netbeheerders de slimme meter aanbieden, zodat de energieleveranciers en dienstenaanbieders hierop kunnen inspelen en de klant een aanbod kunnen doen. 

Makkelijker energie besparen
Huishoudens met een slimme meter hebben meer grip op hun energieverbruik omdat ze zes keer per jaar een verbruiksoverzicht ontvangen. Dit maakt het eenvoudiger om energie te besparen. De klant kan de slimme meter ook aan een display of app op de smartphone koppelen. In de praktijk blijkt dat hiermee besparingen tot meer dan 10% mogelijk zijn. De energieleveranciers en onafhankelijke dienstenaanbieders zullen bij consumenten aanvullende producten en diensten onder de aandacht brengen die aan de slimme meter zijn te koppelen. De dienstverlening gaat alleen van start als de consument aangeeft van deze diensten gebruik te willen maken. De netbeheerders die de slimme meter aanbieden, zullen de klant wijzen op mogelijkheden die marktpartijen bieden om extra inzicht te krijgen in het energieverbruik. Klanten krijgen ook informatie op www.slimmemeters.nl en www.energieverbruiksmanagers.nl van Milieu Centraal.

800.000 huishoudens met een slimme meter
De netbeheerders staan in de startblokken om de slimme meter vanaf 1 januari 2015 grootschalig aan te bieden. In de afgelopen jaren hebben al meer dan 800.000 huishoudens een slimme meter gekregen, waarmee de meterstanden van gas en elektriciteit op afstand kunnen worden uitgelezen. Hierbij zijn geen zaken naar voren gekomen die de aanbieding van de slimme meter aan alle huishoudens in de weg staan. Integendeel: 98% van de huishoudens waar een slimme meter is aangeboden, heeft deze geaccepteerd. Minstens zo belangrijk is dat de privacy goed gewaarborgd is. Zowel het College bescherming Persoonsgegevens als toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) hebben dit - onafhankelijk van elkaar - vastgesteld.

Toekomstige energievoorziening
De slimme meter biedt de klant een aantal voordelen: naast meer grip op het energiegebruik kunnen de meterstanden automatisch en accuraat worden doorgeven: een meteropnemer aan de deur of het invullen van een kaartje met meetstanden is niet meer nodig. Op termijn kunnen met de slimme meter vraag en aanbod van energie beter op elkaar worden afgestemd. Dat is nodig vanwege nieuwe vormen van energiegebruik, zoals de elektrische fiets en auto, en omdat steeds meer mensen zelf energie opwekken via bijvoorbeeld zonnepanelen.

Klik hier voor een overzicht van de netbeheerders in Nederland.


Terug naar overzicht