Netbeheerders laten invloed elektronische apparatuur op het net en de meter onderzoeken

Netbeheerders laten invloed elektronische apparatuur op het net en de meter onderzoeken

  • 17 december 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De afgelopen jaren is het aantal elektronische apparaten in woningen en kantoren sterk toegenomen. Tegelijkertijd steeg ook het aantal zonnepanelen en energiezuinige led verlichting.

Deze ontwikkelingen beïnvloeden het elektriciteitsnet. Om die reden gaat een gecertificeerd onderzoeksinstituut in opdracht van Netbeheer Nederland onderzoek doen naar de impact van nieuwe elektrische apparatuur op het net en op de nauwkeurigheid van de meter onder extreme omstandigheden.

Onlangs is onderzoek gepubliceerd waaruit bleek dat een gemiddeld huishouden in Nederland 95 elektrische apparaten heeft. In steeds meer woningen zijn daarnaast zonnepanelen aanwezig en energiezuinige verlichting. Van voedingen van elektrische apparatuur, omvormers van zonnepanelen en led verlichting is bekend dat ze bijdragen aan de vervuiling van het elektriciteitsnet. Omdat het gebruik van elektrische apparatuur de laatste jaren enorm is toegenomen, is ook het risico van incorrect functionerende huishoudelijke apparatuur gestegen. Een onderzoeksinstituut zal de potentiële effecten hiervan de komende tijd onderzoeken. Zowel in laboratoriumomstandigheden als bij mensen thuis zal dit worden gemeten. Het doel hiervan is om de robuustheid van het net inclusief de nauwkeurigheid van de meter voor de lange termijn – wanneer het aantal elektrische apparaten verder toeneemt – te kunnen waarborgen.

Kwaliteit van elektriciteit

‘Nederland kan gelukkig rekenen op een betrouwbaar netwerk en staat hoog in de top van de minste storingen in Europa. Omdat de energiesector in ons land wat betreft innovatie voorop loopt, is het niet meer dan logisch dat wij het voortouw nemen om tot beter inzicht te komen’, stelt André Jurjus van Netbeheer Nederland. De kwaliteit van de geleverde elektriciteit wordt gekenmerkt door verschillende spanningsverschijnselen. Daaronder vallen bijvoorbeeld spanningsvariaties, harmonische vervorming en spanningsdips. Op de aansluiting in de meterkast (het zogenaamde aansluitpunt) moet de spanning voldoen aan de Europese norm NEN-EN 50160 en aanvullende Nederlandse eisen. De toezichthouder Autoriteit Consument & Markt bewaakt naleving van deze eisen. Met als doel te borgen dat huishoudelijke apparatuur aangesloten op het elektriciteitsnet ook in de toekomst goed blijft functioneren. Nieuw in het onderzoek is dat er ook wordt gekeken naar de netvervuiling van omvormers en voedingen om meer inzicht te krijgen in dit redelijk nieuwe effect.

 

Individuele meetresultaten spanningskwaliteit voor iedereen beschikbaar

 Via www.uwspanningskwaliteit.nl kan iedereen de meetresultaten bekijken van alle individuele metingen die binnen het landelijke project worden uitgevoerd. Door het ingeven van een plaats of postcode, kan snel worden ingezoomd op de door de bezoeker gewenste locatie. Met één klik worden vervolgens de meetresultaten getoond.  Op deze manier krijgen klanten beter inzicht in de aangeboden spanningskwaliteit op lokaal niveau. De informatie wordt elk kwartaal bijgewerkt.
Terug naar overzicht