Netbeheer Nederland tekent Green Deal Aquathermie

Netbeheer Nederland tekent Green Deal Aquathermie

  • 14 mei 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Vandaag werd in Delft door enkele tientallen partijen de Green Deal Aquathermie getekend. De komende jaren gaat een brede coalitie van partijen de mogelijkheden in kaart brengen om gebouwen te verwarmen of koelen door middel van warmte en kou uit water. Naast de netbeheerders nemen onder meer partijen uit overheid, waterbeheer, onderzoek en bedrijfsleven deel. Namens Netbeheer Nederland zette directeur André Jurjus zijn handtekening onder de Green Deal.

Aquathermie, thermische energie uit water, is een bron van duurzame verwarming van huizen en andere gebouwen. De techniek maakt gebruik van thermische energie uit oppervlaktewater (TEO), afvalwater (TEA) en drinkwater (TED). Met name oppervlaktewater lijkt veelbelovend. Initiatiefnemer Unie van Waterschappen geeft aan dat onderzoek laat zien dat thermische energie uit oppervlaktewater in 40 procent van de warmtevraag in stedelijk gebied kan voorzien. Aquathermie kan zo een bijdrage leveren aan de overgang naar aardgasvrije verwarming.

 

Haalbaarheid

De Green Deal Aquathermie heeft onder meer als doel om kennis over aquathermie te ontwikkelen en te delen en de waarde ervan in de praktijk te beoordelen. Netbeheer Nederland zal onder meer bijdragen aan het delen en opdoen van kennis over de juridische, financiële, technische en organisatorische haalbaarheid van aquathermie en een verkenning die de maatschappelijke waarde van aquathermie in de energietransitie in beeld brengt.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt 900.000 euro bij aan de Green Deal om een programmabureau in te richten. Er wordt nadrukkelijk samengewerkt met andere klimaatprogramma’s van de Rijksoverheid, zoals de Regionale Energiestrategie (RES) en het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW).

 

Ondertekenaars

De Green Deal Aquathermie werd ondertekend door de volgende partijen:
Ministerie EZK, Ministerie I&W, Ministerie BZK, Unie van Waterschappen, Vewin, NWB Bank, VNG, Deltares, KWR, STOWA, Erasmus Universiteit Rotterdam, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap Aa en Maas, Brabant Water, provincie Fryslân, provincie Gelderland, provincie Zuid-Holland, Netbeheer Nederland,  Syntraal, IF Technology BV.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht