Netbeheer Nederland ondertekent Green Deal Aardgasloze wijken

Netbeheer Nederland ondertekent Green Deal Aardgasloze wijken

  • 8 maart 2017
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Marc van der Linden, voorzitter van Netbeheer Nederland, ondertekende de Green Deal op 8 maart samen met Minister Kamp, 30 gemeenten, 12 provincies, en vijf netbeheerders. Met deze deal gaan de partijen samen concreet aan de slag om te verkennen wat er voor nodig is om de lokale energievoorziening verder te verduurzamen en de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving zoveel mogelijk te beperken.

Van der Linden: “Het is geweldig dat zoveel partijen hun handtekening hebben gezet onder deze Green Deal. Die samenwerking is cruciaal om de energietransitie te versnellen. Alle partijen zullen hiervoor de handen ineen moeten slaan.”

De vorig jaar gepubliceerde Energieagenda schetst een duidelijke stip aan de horizon: een CO2-arme samenleving in 2050. Gemeenten krijgen daarbij de verantwoordelijkheid om op lokaal niveau, in samenwerking met de netbeheerder, te besluiten over de lokale energievoorziening. Dit vraagt om een actieve samenwerking tussen decentrale overheden, netbeheerders, bewoners en andere stakeholders om samen te komen tot de juiste keuzes. Een belangrijke vraag daarbij is bijvoorbeeld hoe je de warmtevoorziening regelt in een aardgasvrije wijk.

Het gaat daarbij niet alleen om technische vraagstukken, maar ook om alternatieve financieringsconstructies, maatschappelijke betrokkenheid en een goed ondersteunend regelgevend kader. Het doel van de Green Deal is om vanuit een aantal concrete lokale projecten inzichtelijk te maken waar de kansen en belemmeringen liggen, kennisdeling te faciliteren en input te geven voor transitiegerichte wet- en regelgeving die de Energieagenda ten volle ondersteunt.

De netbeheerders in Nederland zijn betrokken bij een groot aantal initiatieven op het gebied van een duurzame lokale energievoorziening en zien de gezamenlijke aanpak van de Green Deal als een belangrijke stap in het creëren van een  gedeeld beeld van wat er de komende jaren nodig is om de doelen te realiseren.

Van der Linden: “In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn. Dit betekent ook dat we in de toekomst niet meer afhankelijk kunnen zijn van aardgas. Die weg er naar toe moeten we samen vinden en netbeheerders hebben hier een belangrijke rol in. Het is nu zaak samen aan de slag te gaan, ervaringen te delen en belemmeringen weg te nemen.”


Terug naar overzicht