Netbeheer Nederland enthousiast over Klimaatakkoord Parijs

Netbeheer Nederland enthousiast over Klimaatakkoord Parijs

  • 15 december 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Netbeheer Nederland is enthousiast over het in Parijs gesloten Klimaatakkoord. Zaterdagavond 12 december hebben 195 landen en de EU zich verplicht om samen de CO2-uitstoot terug te dringen.

De belangrijkste afspraken op een rij:

  • de opwarming van de aarde moet beperkt blijven tot ruim onder de 2 graden in 2100. Het streven is om de opwarming te beperken tot 1,5 graad;
  • elke vijf jaar zal gekeken worden of de inspanningen niet moeten worden verhoogd;
  • het akkoord heeft een looptijd tot 2025;
  • de rijke, ontwikkelde landen stoppen vanaf 2020 jaarlijks 100 miljard dollar in een klimaatfonds waarmee de armere landen zich kunnen aanpassing aan de klimaatverandering;

“Het is nu tijd om met elkaar de handen uit de mouwen te steken en invulling te geven aan de verduurzaming van de energievoorziening”, stelt directeur André Jurjus. Waar in het verleden wellicht twijfel bestond over de realisatie van de plannen, ligt er nu een totaalplan waaraan vrijwel alle landen ter wereld zich aan hebben gecommitteerd. Dat is nog niet eerder gezien. Voor Nederland betekent dit dat we de verduurzaming die is ingezet met wind op zee en wind op land, elektrisch vervoer en zonne-energie maar bijvoorbeeld ook groen gas zullen moeten gaan versnellen. “De netbeheerders ondersteunen dit proces van harte en zijn meer dan eens uitgedaagd om in tijdelijke taken en experimenten samen met andere partijen in te zetten op innovaties die de verduurzaming een stapje dichterbij brengen. Denk daarbij onder meer aan de inzet van meer flexibiliteitsdiensten, de opslag van duurzame energie en demand response om vraag en aanbod naar energie beter op elkaar te laten aansluiten.” Volgende week behandelt de Eerste Kamer de Wet STROOM waarin deze tijdelijke taken en experimenten zijn opgenomen en waarvan een meerderheid in de Tweede Kamer de wens heeft uitgesproken dat deze ruimhartig zullen worden ingevuld.


Terug naar overzicht