Nationaal Waterstof Programma (NWP) roept op tot hogere doelen

Nationaal Waterstof Programma (NWP) roept op tot hogere doelen

  • 3 november 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het Nationaal Waterstof Programma (NWP) overhandigde vandaag tijdens de Dag van het Klimaatakkoord in Utrecht de Routekaart Waterstof aan minister Jetten. In deze Routekaart roepen de deelnemers van het NWP op om de Nederlandse ambities op het gebied van hernieuwbare waterstof te verhogen. De ontwikkeling van de Nederlandse waterstofmarkt is noodzakelijk voor de verduurzaming van de Nederlandse economie.

Op korte termijn is een flinke reductie van broeikasgasemissies nodig om verdere opwarming van de aarde tegen te gaan. Vervanging van fossiele door hernieuwbare energiebronnen is de belangrijkste optie om broeikasgasemissies te reduceren. Waterstof is onmisbaar in dit energiesysteem dat duurzaam, betrouwbaar, betaalbaar en veilig moet zijn.

Industrie

In de industrie is al veel vraag naar en ervaring met waterstof. Deze wordt nu nog vooral geproduceerd uit fossiele bronnen. Het vervangen van deze waterstof door hernieuwbare en koolstofarme waterstof is een belangrijke stap in de verduurzaming van de industrie, zowel in de grote clusters als regionaal.

Doelen

De Routekaart is een initiatief van het Nationaal Waterstof Programma (NWP), een publiek-private samenwerking waarin overheid en sector samenwerken. Het NWP is opgericht naar aanleiding van het Klimaatakkoord. In de Routekaart Waterstof roept het NWP op tot ambitieuzere doelen voor de ontwikkeling van hernieuwbare waterstof dan destijds in het Klimaatakkoord zijn vastgelegd. Daarin stond voor 2030 als doel 3-4 GW elektrolysecapaciteit, maar volgens het NWP moet dat worden verdubbeld naar 6-8 GW om er zeker van te zijn dat Nederland de Europese doelen voor verplichte toepassing van hernieuwbare waterstof in 2030 gaat halen.

Klik hier voor de Routekaart Waterstof


Terug naar overzicht