Najaarscampagne Veilig Graven weer van start

Najaarscampagne Veilig Graven weer van start

  • 2 september 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op dinsdag 1 septemer is de najaarscampagne Veilig Graven van start gegaan. De campagne, een initiatief van de Nederlandse energienetbeheerders, moet consumenten bewust maken van het risico dat bij graafwerkzaamheden gas- en elektriciteitsleidingen geraakt kunnen worden. Na de warme zomermaanden gaan veel mensen weer aan het werk in de tuin. Graafschade is in ons land de grootste veroorzaker van gas- en stroomstoringen.

Per jaar wordt in Nederland bij graafwerkzaamheden zo’n 20.000 keer schade aan gasleidingen en elektriciteitskabels veroorzaakt. De schades leiden tot storingen, maar ook tot persoonlijke ongelukken. De campagne geeft tips voor het veilig graven met een grondboor of schop en wijst daarnaast op de KLIC-melding. Wie met een machine graafwerkzaamheden verricht, is verplicht voorafgaand informatie in te winnen over kabels en leidingen in de ondergrond. Dit gebeurt via een zogenoemde KLIC-melding bij het Kadaster. De melder ontvangt dan informatie over de ligging van ondergrondse kabels en leidingen op de graafplek. Met name particulieren en kleinere hoveniers, die slechts incidenteel graafwerkzaamheden verrichten, kennen de KLIC-melding vaak niet. Op deze doelgroepen richt de campagne zich. Het aantal KLIC-meldingen steeg dit voorjaar tijdens de campagneperiode, ook omdat door de coronamaatregelen veel meer mensen dan normaal in de tuin aan het werk gingen.  

Graafschade belangrijkste oorzaak stroomstoringen

Het Nederlandse energienet werkt 99,995% van de tijd. Omdat het net zo betrouwbaar is, merken we pas hoe afhankelijk we zijn van energie als er een storing is. Graafschade is de belangrijkste oorzaak van storingen: het afgelopen jaar was 27% van de stroomstoringen waar huishoudens mee te maken kregen het directe gevolg van graafschade. Voor Enexis Netbeheer, Liander en Stedin samen geldt dat alleen al de kosten om schades aan gasleidingen en elektriciteitskabels te repareren jaarlijks ongeveer 15 miljoen euro bedragen. 

De online campagne Veilig Graven loopt de hele maand september. Op de websites van de verschillende netbeheerders en www.energieveilig.nl is meer informatie te vinden over veilig graven. 

Meer informatie

Coteq Netbeheer

Enduris

Enexis Netbeheer 

Liander

RENDO Netwerken 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht