MBO opleidingsplaatsen en werkgaranties

MBO opleidingsplaatsen en werkgaranties

  • 30 januari 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het succes van de energietransitie valt of staat bij de beschikbaarheid van technisch personeel. Netbeheerders zetten dan ook vol in op het opleiden en werven van technici. Op woensdag 30 januari tekende Netbeheer Nederland een overeenkomst die de samenwerking tussen overheden, onderwijs en bedrijfsleven op dit gebied moet stimuleren en versnellen. De initiatiefnemers gaan zich onder meer sterk maken voor meer opleidingsplaatsen en werkgaranties voor MBO-studenten.

De afspraken uit het zogenoemde mbo-convenant sluiten aan op het recent gepresenteerde concept-Klimaatakkoord en laten zien dat het onderwijs en het bedrijfsleven gezamenlijk inspringen op de grote vraag naar technisch geschoold personeel. Het convenant wordt gesteund door de overheid. De ministers Van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) en Ollongren (Binnenlandse Zaken) hebben het stuk ook ondertekend.

 

Groot tekort

Heel bouwend Nederland, inclusief de netbeheerders, heeft een chronisch tekort aan technici. Dat stelt netbeheerders voor een grote uitdaging, zeker nu de energietransitie in een versnelling raakt. De komende jaren moeten miljoenen huizen, kantoren en ziekenhuizen worden verduurzaamd. Zo is gestart met het aardgasvrij maken van bestaande woningen van woningbouwcorporaties.

De energietransitie brengt nieuwe uitdagingen met zich mee waarvoor ook vakmensen met nieuwe  kennis en vaardigheden nodig zijn. Het convenant ondersteunt de opleidingen om het onderwijs aan te scherpen en biedt mogelijkheden tot werkgaranties voor gediplomeerde mbo-studenten. De initiatiefnemers verwachten deze mbo-opleidingen op deze manier ook aantrekkelijker te maken.

 

Ontwikkelingen

Voor de netbeheerders betekent dit dat het de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op de hoogte houdt van nieuwe ontwikkelingen en actuele zaken in het werkveld. Op die manier kan het onderwijs inspelen op deze ontwikkelingen.

Daarnaast spannen de bedrijven zich onder meer in voor voldoende opleidingsplaatsen voor mbo-scholieren. Om zo vroeg mogelijk in contact te komen met de scholieren en hen een beeld te geven van het werk van netbeheerders, worden collega’s aangemoedigd om workshops en gastlessen te geven.

 

Initiatieven

Netbeheerders hebben zich de afgelopen periode hard ingezet om het tekort aan technici terug te dringen. Dat heeft geresulteerd in een innovatieve aanpak. Enkele voorbeelden zijn: zij-instromers, het opleiden van statushouders en technische havisten die zijn gestart met een unieke opleiding.

---------------------------------------

De volgende partijen hebben het mbo-convenant ondertekend: de Ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en van Binnenlandse Zaken, de MBO Raad, de Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven, de Nationale Raad voor Training en Opleiding, Bouwend Nederland, Aannemersfederatie Nederland, Koninklijke OnderhoudNL, Techniek Nederland, FME, Netbeheer Nederland en de FNV en CNV


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht