InfraTrends 2015: Infrastructuur maak je niet alleen

InfraTrends 2015: Infrastructuur maak je niet alleen

  • 20 april 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Samenwerken is het buzzwoord van nu. Het lijkt de trendy oplossing voor veel problemen die een onzekere toekomst met zich meebrengen. En dat is het ook. Solistisch opereren is in 2015 écht verleden tijd. De 5e editie van het congres InfraTrends staat daarom volledig in het teken van cross-sectorale samenwerking: Het Nieuwe Netwerk(en). Want nu onze wereld in razendsnel tempo verandert, is het noodzakelijk om samen onze infrastructuren goed te houden en daarmee bij te dragen aan een fijne leefomgeving. Richt de blik daarom naar buiten!

Op InfraTrends verkennen we samen hoe we moeten omgaan met een onzekere toekomst. Groei verdwijnt op veel plaatsen, de samenleving wordt steeds kritischer en duurzaamheid staat hoog op de agenda. Ondertussen zien we nieuwe toetreders de infrawereld verkennen. Google wil zijn eigen vliegveld gaan bouwen en de eerste pilots met zelfrijdende auto’s waren een succes.

Dat er geanticipeerd moet worden is duidelijk, maar hoe doen we dat? En vooral, hoe doen we dat samen als infrabeheerders, overheid en bedrijfsleven? Inspirerende plenaire sprekers en verdiepende salonsessies rondom dé uitdagingen van nu brengen de dialoog op gang. Dit alles onder leiding van dagvoorzitter Frénk van der Linden. Gaat u de uitdaging aan?

En dit leert u nog meer op InfraTrends 2015:
Hoe u data inzet om op strategisch niveau beslissingen te maken
Hoe u toch de juiste investeringsbeslissing maakt als de toekomst onzeker is
Wat adaptiviteit van het net kan opleveren
Hoe u de gebruiker centraal stelt en optimale service verleent

Kijk voor het programma op www.infratrendscongres.nl

Bezoek InfraTrends met korting!

Brancheleden van Netbeheer Nederland kunnen InfraTrends met korting bezoeken. U betaalt in plaats van 299 euro slechts 199 euro. U kunt hier kiezen voor de optie  Ik heb Infratrends 2014 bezocht en ik betaal € 199,00 o.v.v. Netbeheer Nederland.

Facts & Figures

Wat: Een jaarlijks terugkerend, hoogwaardig event over trends in netwerkgebonden infrastructuur. Centraal staat het verbinden van mensen, kennis en netwerken uit:

wetenschap, overheid en bedrijfsleven;
infrastructuur voor wegen, water, spoor, elektriciteit, gas, spraak- en datacommunicatie

Wanneer: Dinsdag 19 mei 2015
Waar: Fokker Terminal, Den Haag

Organisatie: Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, ProRail, Vitens, Luchthaven Schiphol en TU Delft zijn een open platform gestart voor dialoog, onderzoek en kennisuitwisseling. Onder de werktitel Het Nieuwe NGInfra bouwen zij voort op de verworvenheden van NGInfra. Het doel is verbetering van de toekomstbestendigheid van netwerkgebonden sectoren.


Terug naar overzicht