Inbreng voor het commissiedebat Energieraad

Inbreng voor het commissiedebat Energieraad

  • 13 december 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Met enige regelmaat spreken de bewindspersonen Klimaat en Energie van de EU-lidstaten elkaar in de Energieraad in Brussel. Deze Energieraad is verantwoordelijk voor het functioneren van de energiemarkten om bijvoorbeeld de energievoorziening te waarborgen. De volgende Energieraad is op 19 december. Minister Jetten zal hierbij zijn. Voordat de minister de Raad bijwoont, spreekt de Kamer over de Nederlandse inzet in een commissiedebat. Het commissiedebat over de Energieraad van 19 december wordt op 14 december gehouden.

De netbeheerders, verenigd in Netbeheer Nederland, hebben op 3 onderwerpen inbreng geleverd. Dit betreft de noodverordening vergunningsprocedures, het decarbonisatiepakket en de EU strategie voor zonne-energie.

Noodverordening vergunningsprocedures

De doorlooptijden van onze projecten zijn vaak erg lang. Een groot deel van de tijd gaat in de vergunningverlening zitten. Om de uitbreiding en verzwaren van onze energie-infrastructuur zo snel mogelijk te kunnen laten plaatsvinden, is het van belang dat vergunningen zo snel mogelijk afgegeven worden. De Europese noodverordening vergunningverlening heeft vooral betrekking op het versnellen van de vergunningverlening voor energie-opwekfaciliteiten, de aansluiting ervan op het netwerk en nieuwe netwerken door deze projecten aan te merken als overstijgend publiek belang. De netbeheerders vragen naar meer duidelijkheid of de noodverordening ook voor het verzwaren van elektriciteitsnetten en de productie van groen gas geldt.

Decarbonisatiepakket / Gaspakket

Het decarbonisatiepakket beschrijft de marktordening voor waterstof, maar is onduidelijk over de rol van waterstofdistributie in het algemeen en van distributienetbeheerders (DSO's) in het bijzonder. In de Kamerbrief over de ‘Ontwikkeling transportnet voor waterstof’ van 29 juni 2022 kondigt de minister voor Energie en Klimaat aan onderzoek te zullen doen naar de ontwikkeling van waterstofdistributienetten. Netbeheer Nederland is blij met deze aankondiging. Het is belangrijk dat er in de komende jaren duidelijkheid komt over mogelijke ontwikkeling van de waterstofinfrastructuur in de regio die aansluit bij de marktbehoefte én technisch uitvoerbaar is.

Solar Strategy

In de stand van zaken brief over FF55 van 18 oktober geeft het kabinet aan dat er nieuwe verplichtingen zijn opgenomen in het concept-raadsakkoord, die voorvloeien uit het REPowerEU-plan en de EU-strategie voor zonne-energie. Het gaat om verplichtingen voor de inzet van zonne-energie installaties op nieuwe en bestaande utiliteitsgebouwen (vanaf 250m² vloeroppervlak) in respectievelijk 2026 en 2027 en van nieuwe woningen per 2029. Daarnaast moet het mogelijk zijn om naast zonne-energie andere vormen van hernieuwbare energie toe te passen.

Klik hier voor de inbreng van Netbeheer Nederland


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht