In 2017 gemiddeld 24 minuten geen stroom, 61 seconden geen gas

In 2017 gemiddeld 24 minuten geen stroom, 61 seconden geen gas

  • 1 maart 2018
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Huishoudens en zakelijke gebruikers hadden vorig jaar gemiddeld 24 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Dat is iets korter dan het vijfjaarlijks gemiddelde. Een storing trof gemiddeld 115 klanten. Ook dat is minder dan het vijfjaarlijks gemiddelde (-17%). Gasstoringen zorgden ervoor dat een huishouden in 2017 gemiddeld 61 seconden geen gas had. Gasstoringen zijn over het algemeen klein: een gasstoring trof gemiddeld slechts 1,2 klant. Dit blijkt uit de jaarlijkse storingscijfers van Netbeheer Nederland.

Klanten krijgen gemiddeld ongeveer eens per vier jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 143 jaar met een gasstoring. Als klanten een storing meemaken, is die gelukkig over het algemeen van korte duur. Een stroomstoring duurde in 2017 gemiddeld een kleine anderhalf uur, een gasonderbreking minder dan tweeëneenhalf uur.

Het net werkt 99,995% van de tijd

Het Nederlandse energienet is één van de meest betrouwbare netten van de wereld. Het werkt 99,995% van de tijd. Omdat het net zo betrouwbaar is, merken veel mensen pas hoe afhankelijk we zijn van energie als er een storing is. Hoe belangrijk stroom is voor het functioneren van de maatschappij, bleek bijvoorbeeld tijdens en na de grote stroomstoring in het hoogspanningsnet op 17 januari 2017 in Amsterdam. Hoewel de storing ’s nachts begon en aan het begin van de ochtend al (grotendeels) verholpen was, was er toch veel overlast omdat noodvoorzieningen bij bedrijven en instellingen niet goed bleken te werken, gsm-masten uitvielen en alarmnummer 112 overbelast raakte. Het treinverkeer was de hele dag ontregeld.


Snel opsporen en verhelpen

Netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in de kabels, leidingen en ICT van het energienet. Die investeringen zijn enerzijds nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen. Anderzijds helpen technologische toepassingen zoals sensoren om een storing snel op te sporen. Door snelle opsporing slagen netbeheerders erin om storingen snel te verhelpen en zo de overlast voor klanten te beperken.

Oorzaken storingen

Graafschade is net als in voorgaande jaren de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was 28% van de stroomstoringen het directe gevolg van graafschade. Een sluimerende storing en veroudering / slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen komen vaak door werkzaamheden of graafschades uit het verleden die pas later tot een storing leiden. Alle partijen hebben structureel aandacht voor het voorkomen van graafschade en proberen zo het aantal storingen door graafschade verder terug te dringen. 

Actuele informatie over eventuele storingen is te vinden op www.gasenstroomstoringen.nl. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009. 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht