Grote stijging aardgasvrije nieuwbouwwoningen in 2019

Grote stijging aardgasvrije nieuwbouwwoningen in 2019

  • 24 januari 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het percentage aardgasloze nieuwbouwwoningen is in 2019 fors toegenomen. In de verzorgingsgebieden van netbeheerders Stedin, Liander en Enexis werd vorig jaar zo’n 70 tot 80 procent van de nieuwbouwwoningen aardgasvrij opgeleverd. De verwachting is dat dit in 2020 zal oplopen naar rond de 100 procent.

De Nederlandse overheid wil afstappen van het gebruik van aardgas. Daarom is per 1 juli 2018 de plicht voor netbeheerders om nieuwe huizen en kleine bedrijfspanden aan te sluiten op het aardgasnet, vervallen. Sinds die datum krijgen bouwers geen vergunning meer voor bouwplannen met een aardgasaansluiting. De netbeheerders zien het als hun maatschappelijke taak om te helpen bij de uitfasering van aardgas en de omschakeling naar nieuwe energiebronnen. Nieuwbouwprojecten waarvoor een omgevingsvergunning is aangevraagd vóór 1 juli 2018 mogen nog wel op het gasnet worden aangesloten. Eenmaal aangevraagd is de vergunning onbeperkt geldig.

Het aandeel aardgasloos opgeleverde nieuwbouw stijgt sinds 1 juli 2018 gestaag. Inmiddels heeft het aantal nieuwe huizen zonder gasaansluiting de overhand. Op de websites  van netbeheerders Liander, Enexis en Stedin zijn meer gedetailleerde cijfers over het percentage gasloze nieuwbouw te vinden.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht