Green Deal Smart Energy Cities naar volgende fase

Green Deal Smart Energy Cities naar volgende fase

  • 5 november 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Green Deal Smart Energy Cities gaat een volgende fase in. Dit publiek-private samenwerkingsverband heeft gezamenlijk de afgelopen jaren meer dan 50 potentiële locaties en 200 innovaties geïnventariseerd. In deze nieuwe fase worden uitgedachte ideeën nu in praktijk gebracht. Hiervoor zijn door de 5 deelnemende gemeenten 12 ‘kickstartprojecten’ opgeleverd die in 2016 uitgevoerd gaan worden. In de laatste fase (2017 t/m 2019) worden de ervaringen die zijn opgedaan benut om de uiteindelijke doelstelling te realiseren.

Green Deal Smart Energie Cities

Het programma van de Green Deal Smart Energie Cities loopt tot eind 2019 en heeft als doel gebruikers en eigenaren van 100.000 gebouwen en (delen van) stadswijken te voorzien van state-of-the-art oplossingen voor slimme, decentraal georiënteerde energievoorzieningen. Dat gaat niet alleen over energiebesparing en de toepassing van lokale, duurzame energiebronnen en nieuwe energiediensten, maar ook over het optimaliseren en waar mogelijk combineren van infrastructuren voor warmte, koude en elektriciteit. 

De deelnemende partijen in deze Green Deal zijn: 5 gemeenten, 4 topconsortia voor kennis en innovatie (TKI’s) uit de topsector Energie, het TKI uit de Creatieve Industrie – CLICKNL, Netbeheer Nederland en het ministerie van Economische Zaken. De gemeenten zijn: Amsterdam, Arnhem, Eindhoven, Enschede en Groningen. De TKI’s uit de Topsector Energie zijn: EnerGO, Gas, Solar Energy, en Switch2SmartGrids.

Drie doelstellingen van Green Deal Smart Energy Cities:

1. een versnelde overgang naar een slimmere en duurzamere energievoorziening;

2. betrekken en activeren van bewoners, gebruikers en consumenten van de gebouwen;

3. meer banen, door versneld marktrijp en concurrerend maken van innovaties.

De Green Deal draagt daarmee tevens bij aan het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord voor duurzame groei.

Meer weten? Mail naar info@gdsmec.nl

Klik hier voor het 'Eindraport fase 2, aanpak fase 3'

Klik hier voor de managementsamenvatting van het eindrapport fase 2

Klik hier om de leaflet Green Deal Smart Energie Cities te lezen.


Terug naar overzicht