Graafschade blijft grootste veroorzaker stroomstoring

Graafschade blijft grootste veroorzaker stroomstoring

  • 12 maart 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Huishoudens en zakelijke gebruikers hadden vorig jaar gemiddeld 27 minuten geen stroom als gevolg van een storing. Eén storing treft gemiddeld 103 klanten. Gasstoringen zorgden ervoor dat een huishouden in 2018 gemiddeld 64 seconden geen gas had. Gasstoringen zijn over het algemeen klein: een storing treft gemiddeld maar 1 klant. De grootste veroorzaker van storingen is nog altijd graafschade. Dit blijkt uit de jaarlijkse storingscijfers van Netbeheer Nederland.

Het net werkt 99,995% van de tijd

Het Nederlandse energienet is een van de meest betrouwbare netten van de wereld. Het werkt 99,995% van de tijd. Klanten krijgen gemiddeld ongeveer eens per tweeëneenhalf jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 130 jaar met een gasstoring. Als klanten een storing meemaken, is die gelukkig over het algemeen van korte duur: een stroomstoring duurde in 2018 gemiddeld iets meer dan een uur, een gasonderbreking minder dan tweeëneenhalf uur. Hoewel stroomstoringen in 2018 gemiddeld 3 minuten langer duurden dan in de vijf jaar daarvoor, ging het aantal klanten dat werd getroffen met maar liefst 24 procent naar beneden.

Veel impact

Omdat het net zo betrouwbaar is, merken veel mensen pas hoe afhankelijk we zijn van energie als er een storing is. Dit bleek bijvoorbeeld tijdens een grote stroomstoring op Schiphol op 29 april 2018. Hoewel de storing kort na middernacht begon en aan het begin van de ochtend al (grotendeels) verholpen was, was er toch veel overlast. Tijdens de drukke meivakantie ging Schiphol een paar uur dicht en door de nasleep van de storing vielen vluchten uit of waren deze vertraagd. Ook het treinverkeer van en naar Schiphol was enkele uren ontregeld.

Oorzaken storingen

Graafschade is net als in voorgaande jaren de belangrijkste oorzaak van storingen. In het laagspanningsnet was 27% van de stroomstoringen het directe gevolg van graafschade. Een sluimerende storing en veroudering/slijtage zijn andere belangrijke oorzaken. Sluimerende storingen komen vaak door werkzaamheden of graafschades uit het verleden die pas later tot een storing leiden. Alle partijen hebben structureel aandacht voor het voorkomen van graafschade. In april lanceren de netbeheerders een campagne gericht op particulieren en zzp’ers in bouw en tuinonderhoud. Doel is om deze groep erop te wijzen dat als ze een graafmachine gebruiken, ze vooraf een graafmelding moeten doen bij het Kadaster (Klic-melding).

Snel opsporen en verhelpen

Netbeheerders investeren jaarlijks ruim twee miljard euro in de kabels, leidingen en ICT van het energienet. Die investeringen zijn enerzijds nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen. Anderzijds zorgt een steeds digitaler energienet ervoor dat storingen sneller worden opgespoord en verholpen.

Actuele informatie over eventuele storingen is te vinden op gasenstroomstoringen.nl. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009. 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht