Geslaagde bijeenkomst over gassamenstelling

Geslaagde bijeenkomst over gassamenstelling

  • 28 mei 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Voorzitter Maarten Bouwhuis sprak gekscherend over "de dag die de gasvoorziening in de komende 30 jaar kantelt".

Nederland heeft op het gebied van gas een voortrekkersrol. Dat willen we met elkaar graag zo houden. Op 28 mei 2015 hebben Netbeheer Nederland en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een symposium voor alle experts uit de gaswereld georganiseerd: gassamenstelling van de toekomst: Doorgaan op de huidige weg, of andere strategische keuzes maken?

Voorzitter Maarten Bouwhuis sprak gekscherend over “de dag die de gasvoorziening in de komende 30 jaar kantelt”. Met behulp van Buzzmaster konden de aanwezigen zelf reageren op stellingen en online vragen aandragen. Voor de mensen zonder smartphone of laptop was een in een dobbelsteen verpakte microfoon beschikbaar, waardoor een interactief congres ontstond.

De eerste spreker, Aurel Kenessey van het ministerie van EZ, schetste de situatie als volgt: het gaat om 14.4 miljoen gastoestellen bij huishoudens die vervangen moeten worden om een brede range aan gassamenstelling aan te kunnen. Vanaf 2017 alleen toestellen die deze brede range aankunnen verkocht worden. Voor industriële partijen die gebruik maken van hoog calorisch gas geldt een overgangsperiode van 4 jaar die grote bedrijven kunnen gebruiken om systemen aan te passen.

Probleem hierbij blijft echter wel  - zo reageerden mensen uit de zaal - dat je vooraf moet nagaan of alle toestellen zijn vervangen om veiligheidsrisico’s te vermijden. Aad Correlje van TU Delft is in zijn verhaal ingegaan op de gasvoorziening van de toekomst. Dit is “een schaakspel op meerdere borden”. Daarbij heeft hij opgemerkt dat er voldoende gas is voor de komende 200 jaar, maar dat de samenstelling van het gas onzeker is.

Wout de Groot van Gasunie schetste het business development perspectief. Uitgangspunt is om het aandeel groen gas te vergroten en systeemintegratie toe te passen. Het vergroten van het aandeel groen gas kan op drie manieren: Power to gas, vergassing  en vergisting. Op dit moment is de business case nog lastig. “Maar geredeneerd vanuit de ambitieuze doelstelling om in 2050 een CO2 neutrale gasvoorziening te hebben, is het de overtuiging van Gasunie dat het goed is om in deze projecten te investeren. We gaan deze dingen doen omdat we erin geloven.”

John Kerkhoven van Quintel heeft verteld over het energie transitiemodel (zie www.energietransitiemodel.nl). De elektrificatie van de samenleving in de periode tot 2030 is volgens hem een feit. Evenals een toenemende efficiëntie. De grootste belemmering vormen de fiscale regels die gelden.  Het belastingregime is drie keer hoger op elektriciteit dan op gas. Er liggen volop kansen om wind en zonenergie evenredig in te zetten voor een vlak profiel. Biomassa biedt de nodige back-up. Het probleem hiervan voor de voedselvoorziening is op te lossen door minder vlees te eten.

Sjaak Schuit van Gasterra sprak over de warmtemarkt voor woningen: deze wordt vooral bepaald door bestaande bouw. “Van de woningen die er in 2030 staan, zijn de meeste al gebouwd”. De belangrijkste mogelijkheden om in de energiebehoefte te voorzien zijn: gasdistributie met cv ketel, warmtedistributie (5%) en elektriciteitsdistributie met warmtepomp. Ui t de Nationale Energieverkenning blijkt dat in 2030 de hr-ketel nog altijd het belangrijkste warmtesysteem is. Wel zal het aandeel groen gas toenemen. “Niet het systeem bepaalt of het duurzaam is, maar de input van het systeem”.

Tijdens een forum en in een interactieve discussie is nader met elkaar gesproken. De opbrengst van de dag was een overzicht met de belangrijkste begrippen die relevant zijn bij dit onderwerp en nader onderzoek verdienen (zie foto). Er bleek redelijk veel steun te zijn om op termijn een brede gassamenstelling op het net toe te laten. Het lijkt de moeite waard om dit idee verder te onderzoeken.


Terug naar overzicht