Geef richting aan de nationale industriepolitiek

Geef richting aan de nationale industriepolitiek

  • 8 november 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Woensdag 9 november is in de Tweede Kamer het commissiedebat over de verduurzaming van de industrie. Netbeheerders roepen de betrokken Kamerleden op om regie te nemen op deze verduurzaming, en voorrang te geven aan industrieën en ondernemers die met de netbeheerders in gesprek gaan over de toekomstige energievraag.

Verduurzaming van de industrie is van groot belang voor het behalen van de klimaatdoelstelling. Deze verduurzaming leidt tot reductie in het gebruik van aardgas en een toename van de vraag naar elektriciteit en waterstof. Dit neemt ook de vraag voor meer energie-infrastructuur met zich mee, echter zonder inzicht in wanneer welke energie-infrastructuur nodig is. In combinatie met de personeels- en materiaaltekorten en de zeer beperkte ruimte in boven en ondergrond (zeker in de industriële clusters) is dit een haast onmogelijke uitdaging. Intensieve samenwerking en vooral programmatische samenwerking maken het echter wél mogelijk.

Delen van data voorwaarde voor toegang tot nieuwe energie-infrastructuur

De grootste uitdaging voor netbeheerders in de energietransitie is om te weten waar en wanneer ze moeten investeren. Hierbij gaan netbeheerders voor de energievraag uit van prognoses en sectorplannen die de industrieën aanleveren. Netbeheerders moeten nu aansluiten via het principe ‘first come, first serve’. Netbeheerders zouden graag zien dat partijen die hun toekomstplannen met hen delen, en samen het gesprek aangaan over de toekomstige energiebehoefte, voorrang krijgen bij toegang tot nieuwe infrastructuur.

Op basis van de opgeleverde data, samengevoegd in de CES, kunnen specifieke projecten een hogere prioritering krijgen via het MIEK en/of pMIEK. Versterk juist deze projecten door subsidies en financiële prikkels hieraan te koppelen. Overheden kunnen de voorwaarde stellen aan de verkrijging van vergunning en/of subsidie dat de aanvraag voor transportcapaciteit deel uitmaakt van een van de programma’s.

Versnelde inzet op waterstof

Voor veel industrie is het meenemen van waterstof als energiebron nog geen optie, omdat het nog niet beschikbaar is. Het Rijk heeft de eerste belangrijke stappen gezet om tot een waterstofnetwerk te komen. Een duidelijke roadmap over waar, wanneer, en welke volumes aan waterstof beschikbaar komen voor de industriële clusters is hierbij enorm gewenst.

Klik hier voor de inbreng aan het commissiedebat


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht