Extra subsidie voor zon vraagt om snelle maatregelen

Extra subsidie voor zon vraagt om snelle maatregelen

  • 5 maart 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Voor de nieuwe subsidieronde SDE+ voor de productie van duurzame energie, komend voorjaar, trekt minister Wiebes vier miljard uit; dat is twee keer zoveel als gepland. De minister doet dit omdat bij de eerdere subsidieronde veel verzoeken niet gehonoreerd konden worden omdat het geld op was.

Voor de netbeheerders vormt dit een flinke uitdaging: dit betekent immers een versnelling van de groei van het aantal zonneparken. Al eerder bleek dat de elektriciteitsnetten in ons land niet overal zwaar genoeg zijn om zonneparken met een hoge (piek)productie snel aan te kunnen sluiten. Verzwaring van het net kost veel tijd; vaak liggen er in dunbevolkte landelijke gebieden – die juist aantrekkelijk zijn voor zon-exploitanten – dunne kabels met onvoldoende capaciteit.

De netbeheerders hebben daarom al eerder in een 10 puntenplanmaatregelen voorgesteld geboden om – in samenwerking met wetgevers, toezichthouders en marktpartijen – de congestie op het net te verminderen. Op die manier kunnen meer producenten van duurzame energie aangesloten worden. Daarmee voorkomen we dat subsidiegeld vast zit in projecten die voorlopig niet gerealiseerd kunnen worden. 

Vluchtstrook en kabels delen

Sommige van de voorgestelde maatregelen worden inmiddels al omgezet in beleid, zoals het benutten van reservekabels voor storingen (‘de vluchtstrook’) en het delen van kabels door zon- en windproducenten. Andere wettelijke instrumenten, zijn nog in ontwikkeling. Een voorbeeld is curtailment,het ‘aftoppen’ van pieken, waardoor het net minder verzwaard hoeft te worden. De netbeheerders hopen dat de nieuwe elektriciteitswet de benodigde maatregelen worden opgenomen; consultatie voor deze wet start komende zomer. 

De netbeheerders dringen daarnaast aan op meer investeringsruimte en snellere doorloop van vergunningen; nu duurt het soms letterlijk jaren voordat een transformatorstation gebouwd kan worden. Wanneer binnen de RES-sen plaatsen worden aangewezen voor de productie van zon en wind, is het van groot belang om daarbij ook meteen rekening te houden met de benodigde ruimte en vergunningen voor de aanleg van kabels en bovengronds stations.

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht