Energietransitie gebouwde omgeving is maatwerk

Energietransitie gebouwde omgeving is maatwerk

  • 28 november 2017
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Gemeenten, bouwbedrijven en netbeheerders moeten samen met bewoners aan de slag met de energietransitie in de gebouwde omgeving. Bouwend Nederland, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Netbeheer Nederland hebben in een position paper in kaart gebracht wat hiervoor nodig is.

In de energietransitie is de verduurzaming van de gebouwde omgeving één van de grootste uitdagingen. Het gaat om de combinatie van de overstap naar een duurzame energievoorziening en een grote energiebesparingsopgave. Om de verduurzaming te versnellen is behoefte aan oplossingen die toegankelijk, betaalbaar, opschaalbaar en efficiënt zijn. Dit vraagt lokaal maatwerk en een integrale aanpak die inzet op duurzame opwek en energiebesparing.

Alternatieven voor aardgas 

De transitie vereist keuzes. De grootste keuze speelt rond het uitfaseren van aardgasgebruik voor gebouwverwarming, warm tapwater en koken. Het uitfaseren van aardgas is regionaal maatwerk. Dit maatwerk is afhankelijk van vele factoren, zoals de kenmerken van de bestaande gebouwenvoorraad, bevolkingssamenstelling, houding en interesse bij gebouweigenaren voor energetische maatregelen, energie-infrastructuur, beschikbare duurzame energiebronnen en de financiële ruimte en mogelijkheden. Al deze factoren houden met elkaar verband en moeten worden meegenomen in een integrale, gebiedsgerichte aanpak.

Gemeenten, netbeheerders en de bouwsector zijn er van overtuigd dat door een goede samenwerking, een integrale werkwijze en vernieuwende aanpakken daadwerkelijk stappen kunnen worden gezet. 

 

Meer informatie 

Position paper Energietransitie gebouwde omgeving


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht