Energieprestatievergoeding: benut alle opties voor duurzame renovatie bebouwde omgeving

Energieprestatievergoeding: benut alle opties voor duurzame renovatie bebouwde omgeving

  • 14 augustus 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte. Het wetsvoorstel maakt het voor verhuurder en huurder mogelijk om in het kader van het energiezuinig maken van de woning een energieprestatievergoeding (EPV) overeen te komen voor een gegarandeerde energieprestatie van de woning.

Met dit wetsvoorstel wordt beoogd om te komen tot duidelijke prestatienormen voor (ver)nieuwbouw van zeer energiezuinige woningen. Vanuit het perspectief van de netbeheerder is het daarbij cruciaal dat de keuze voor het energiesysteem per locatie kan variëren en alle duurzame technologieën gelijke kans krijgen zich door te ontwikkelen.

De netbeheerders zijn voorstander van wettelijke verankering van de EPV

  • De netbeheerders ondersteunen het Nul op de meter (NoM)-concept zoals dat wordt toegepast door ‘De Stroomversnelling’ graag op die locaties waar dat vanuit maatschappelijk oogpunt ook verantwoord is, dit concept is gebaseerd op een ‘all electric’ oplossing;
  • De netbeheerders achten het daarbij wel van belang dat in de wet- en regelgeving over EPV naast ‘all electric’ ook alternatieve innovatieve duurzame concepten worden ondersteund.

Lees hier het volledige position paper.


Terug naar overzicht