Energienet in 2020 meer dan 99,99 procent betrouwbaar

Energienet in 2020 meer dan 99,99 procent betrouwbaar

  • 5 maart 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Het Nederlandse energienet blijft één van de betrouwbaarste ter wereld. In 2020 hadden huishoudens en zakelijke gebruikers gemiddeld 21 minuten geen stroom en 62 seconden geen gas, als gevolg van storingen; een betrouwbaarheid van ruim 99,99 procent. De grootste veroorzaker van storingen blijft schade door graafwerkzaamheden.

Ieder jaar publiceert Netbeheer Nederland de storingscijfers voor het energienet over het voorgaande jaar. Het Nederlands energienet kent bijzonder weinig storingen. Klanten krijgen gemiddeld ongeveer eens in de drie jaar te maken met een stroomstoring en eens in de 140 jaar met een gasstoring. Een storing trof in 2020 gemiddeld 100 huishoudens, dat is bijna een derde minder dan in de jaren daarvoor.

 

Graafschade vaak als storingsoorzaak 

Storingen in het energienet worden vaak veroorzaakt door externe factoren, zoals schade door graafwerkzaamheden. Ook in 2020 was ruim een kwart van de storingen te wijten aan graafschade. Samen met ketenpartners wordt er voortdurend gekeken naar maatregelen om deze schades te beperken. Ook besteden de netbeheerders jaarlijks in een campagne aandacht aan manieren om graafschades te voorkomen. Bij machinaal graven, moet vooraf bij het Kadaster informatie over kabels en leidingen worden opgevraagd, via een zogenoemde Klic-melding. 

 

Sneller opsporen en verhelpen door digitalisering

Storingen in het energienet worden steeds sneller opgespoord en verholpen. Dat heeft onder meer te maken met de digitalisering van het energienet. Die digitalisering (denk aan bijv. slimme meters, kabels, leidingen en ICT van het energienet) is enerzijds nodig om het net geschikt te maken voor de energietransitie en het steeds grotere gebruik van duurzame energiebronnen, maar helpt dus ook bij het signaleren en oplossen van storingen.

 

Meer informatie

Actuele informatie over storingen is te vinden op gasenstroomstoringen.nl. Klanten kunnen een gas- of stroomstoring bij de netbeheerder melden via 0800-9009. 

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht