Energieagenda stap voorwaarts naar duurzame samenleving

Energieagenda stap voorwaarts naar duurzame samenleving

  • 7 december 2016
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Netbeheer Nederland vindt dat de Energieagenda mogelijkheden biedt die de samenleving veel geld besparen. Een toekomstbestendig energiesysteem gaat over meer dan alleen het verzwaren van netten.

Het kabinet zet met de woensdag gepresenteerde Energieagenda een stap voorwaarts naar een duurzame samenleving  en een toekomstbestendig energiesysteem. Netbeheer Nederland is blij dat het kabinet visie en ambitie toont en erkent dat een toekomstbestendig energiesysteem over meer gaat dan alleen het verzwaren van netten. Het kabinet onderschrijft dat netbeheerders en gemeenten belangrijke partners zijn in de lokale energietransitie. De Energieagenda biedt mogelijkheden die de samenleving veel geld besparen.

Toekomstbestendig netbeheer
Het kabinet kiest uitdrukkelijk voor efficiënter netgebruik met de mogelijkheid voor netbeheerders om flexibiliteit in te kopen. Ook opslag kan ervoor zorgen dat verschillen in de pieken van vraag en aanbod efficiënter kunnen worden opgevangen. Zo kunnen netbeheerders onnodige netverzwaring voorkomen en dat bespaart de maatschappij veel geld. 

Aansluitplicht gas
De plicht voor netbeheerders om gebruikers op het gasnet aan te sluiten verandert in een recht voor de consument op een aansluiting op een warmtevoorziening. Gemeenten en netbeheerders kunnen door deze verandering gericht afspraken maken over welke warmtevoorziening op welke locatie de beste oplossing is. Bovendien voorkomt deze wijziging dat in de komende jaren nog forse investeringen moeten worden gedaan in gasnetten die binnen afzienbare tijd mogelijk al niet meer in gebruik zijn. Ook hiermee worden onnodige maatschappelijke kosten voorkomen.

Gereguleerde warmtenetten
Warmtenetten zullen op steeds meer plekken de bron van warmte worden. Het is goed dat het kabinet ervoor kiest om ook het beheer van deze netten te reguleren. Zo wordt ook hier de onafhankelijkheid van het netbeheer gewaarborgd.

Ruimte voor innovatieve oplossingen
Netbeheer Nederland ziet de Energieagenda als een erkenning van het kabinet dat het beheer van een toekomstbestendig energiesysteem naast over kabels en leidingen vooral gaat over hoe dat systeem voor iedereen betaalbaar, betrouwbaar en toegankelijk blijft als vraag en aanbod meer gaan fluctueren. En dat daarbij een andere rolinvulling van de netbeheerder hoort, met meer ruimte om wettelijke taken efficiënt te kunnen uitvoeren, met meer ruimte voor innovatieve oplossingen. Want zeker in tijden waarin innovaties continu voor nieuwe mogelijkheden zorgen, moeten we in het belang van de consument de deur open houden voor nieuwe, efficiëntere oplossingen.
 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht