Eerste Kamer stemt tegen wetsvoorstel Stroom

Eerste Kamer stemt tegen wetsvoorstel Stroom

  • 23 december 2015
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Met de kleinst mogelijke meerderheid van 38 stemmen tegen en 37 stemmen voor is Stroom door de Eerste Kamer verworpen.

De discussie rond het groepsverbod speelde hierbij een belangrijke rol. Netbeheer Nederland is teleurgesteld over de uitkomst omdat hiermee onzekerheid is ontstaan over een aantal maatregelen die nodig zijn om de energievoorziening te verduurzamen. Zo is de ontwikkeling van wind op zee mogelijk vertraagd door dit besluit van de Eerste Kamer. Het besluit heeft helaas als consequentie dat de eerste netaansluiting op zee van windparken voor de kust bij Borssele mogelijk niet meer volgens planning kan worden gehaald. Daarnaast kunnen nu de Tijdelijke Taken en de Experimenten Algemene Maatregel van Bestuur nog niet worden uitgevoerd. Dit belemmert dat innovatieve en duurzame initiatieven van start kunnen.

Er bestaat groot maatschappelijk en politiek draagvlak voor maatregelen die de energietransitie ondersteunen. Maar helaas vervalt door het besluit van de senaat het wettelijk kader dat hiervoor per 1 januari 2016 van kracht zou zijn geworden. De wet Stroom bood een prima basis voor een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam energiesysteem. De ontstane situatie vraagt om nieuwe oplossingen. De netbeheerders zijn graag bereid om hierin een constructieve bijdrage te leveren.


Terug naar overzicht