Drukte op het net, maar aanvragen blijven mogelijk

Drukte op het net, maar aanvragen blijven mogelijk

  • 17 november 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

In verschillende regio’s raken de grenzen van de capaciteit van het hoogspanningsnet in zicht, omdat het aantal aanvragen veel sneller gaat dan voorzien en dan nieuwe netten kunnen worden gerealiseerd. Het blijft in deze regio’s voor bestaande en nieuwe klanten echter wél mogelijk om gesprekken te voeren met de netbeheerder als het gaat om een aansluiting of een verzwaring.

Het is druk op de elektriciteitsnetten rond de Haven van Rotterdam, Goeree-Overflakkee en de Flevopolder. Ook is het druk in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland en Utrecht. Hiervoor heeft TenneT vandaag een aantal formele nieuwe vooraankondigingen gedaan bij de toezichthouder op de energiemarkt, ACM.

Veel plannen rondom Haven Rotterdam en Goeree-Overflakkee

Voor een groot deel van de Rotterdamse haven (Europoort, Botlek en Pernis) en de regio’s Voorne-Putten, Goeree Overflakkee, Hoek van Holland en Hoogvliet gaan TenneT en Stedin onderzoeken of het elektriciteitsnet efficiënter benut kan worden met behulp van congestiemanagement voor afname van elektriciteit. Het hoogspanningsnet zit in deze regio’s nagenoeg aan de maximale capaciteit door een sterk groeiend aantal (verzwarings)aanvragen en voor het aansluiten van o.a. elektrolysers, e-logistiek en elektrificatie van overige industriële processen.

Groeiende vraag naar elektriciteit in Flevopolder, Gelderland en Utrecht

In de regio Flevopolder, Gelderland en Utrecht is een snelle ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit bij zowel TenneT als de regionale netbeheerders. Onderzocht wordt of met behulp van flexibiliteit de ruimte op het net kan worden vergroot.

Snelle groei van aantal zonnepanelen in Groningen Drenthe en Overijssel

In de provincies Groningen, Drenthe en Overijssel is afgelopen jaren met name een explosieve groei te zien in het zonneparken dat zich hier wil vestigen. In grote delen van deze provincies zat het elektriciteitsnet al aan de grenzen van de maximale capaciteit. Met de nieuwe regels vanuit de Netcode wil TenneT onderzoeken of het toepassen van het systeem van spitsmijden in deze provincies capaciteitsruimte kan opleveren.

Groeiende vraag naar elektriciteit in Drenthe

In de provincie Drenthe is afgelopen periode een groei te zien van extra vraag naar afname capaciteit. Er komen meer bedrijven bij en bedrijven zetten stappen om hun energievoorziening te elektrificeren door het plaatsen van e-boilers. Aan de uitbreiding van hoog- en middenspanningsstation Zeijerveen wordt momenteel hard gewerkt door TenneT en Enexis. Deze uitbreiding zal in 2026 gereed zijn.

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht