Concept Energiewet mijlpaal voor realisatie energietransitie

Concept Energiewet mijlpaal voor realisatie energietransitie

  • 17 december 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De concept Energiewet die het ministerie van EZK donderdag 17 december heeft gepubliceerd, is een belangrijke stap richting de verdere realisatie van het nieuwe energiesysteem. Netbeheer Nederland ziet dit als een mijlpaal op weg naar concrete wet- en regelgeving die nodig is om de Klimaatdoelstellingen te behalen. Tijdige besluitvorming is essentieel om de vereiste energie-infrastructuur te kunnen aanleggen.

De nieuwe wet biedt naar verwachting onder andere meer mogelijkheden om congestie op het elektriciteitsnet structureel te kunnen verminderen, waardoor er op termijn meer ruimte ontstaat voor het aanbod van duurzame energie uit zon en wind.

Voor het toekomstig energiesysteem is wendbare wetgeving nodig die volledig aansluit bij de revolutionaire verandering van de Nederlandse energiehuishouding. De verouderde Elektriciteits- en Gaswet sloten bovendien niet meer aan op de Europese ontwikkelingen. 

Passend bij uitdagingen

In de concept Energiewet die vanaf vandaag ter consultatie voorligt, is aandacht voor de veranderende situatie in de elektriciteitsnetten als gevolg van de energietransitie. Er zal veel meer elektriciteit gebruikt worden uit weersafhankelijke, duurzame bronnen. Dat betekent grote pieken in aanbod en vraag. Het elektriciteitsnet zal o.a. daarom in de komende 10 tot 20 jaar ongeveer verdubbelen. Voor Netbeheer Nederland is het van belang dat de voorgestelde veranderingen aan het aansluit- en transportkader in de wet ruimte bieden om de uitdagingen aan te kunnen gaan. Dit geldt ook voor de belangrijke rol van energiedata  De komende consultatieperiode zullen de gezamenlijke netbeheerders nagaan hoe dit in het voorliggend concept wetsvoorstel is opgenomen en waar nodig komen ze met concrete verbetersuggesties.

Consultatiefase

 Juist omdat de nieuwe Energiewet een belangrijke eerste stap is om de wetgeving beter te laten aansluiten op de ontwikkelingen in de elektriciteits- en gassector, pleit Netbeheer Nederland voor snelle inwerkingtreding. Daarbij vragen we tevens expliciete aandacht voor tijdige verdere uitwerking van onderdelen van de wet in lagere regelgeving indien daarvoor gekozen wordt.

Netbeheer Nederland zal de tekst die ter consultatie voorligt verder bestuderen gedurende de consultatiefase voor de nieuwe Energiewet en zal waar nodig met concrete verbetersuggesties komen. De consultatiefase eindigt op 11 februari 2021.

 

 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht