Betrek belang energienetten bij coalitiegesprekken

Betrek belang energienetten bij coalitiegesprekken

  • 4 april 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

In een brief aan de koepelorganisatie van de twaalf provincies (IPO) hebben de netbeheerders een aantal suggesties meegegeven aan de formateurs. Bijvoorbeeld om als provincies en netbeheerders samen op te blijven trekken om hernieuwbare energie in te passen en onafhankelijke warmtenetten te realiseren. De suggesties kunnen als input dienen voor de coalitiegesprekken van de nieuwe colleges van Gedeputeerde Staten.

Nederland streeft ernaar om in 2050 als samenleving CO2-neutraal te zijn. Om dit te bereiken, moet de energievoorziening de komende jaren drastisch veranderen. De Nederlandse provincies staan voor de grote taak om de energietransitie in de provincie te organiseren. De netbeheerders denken graag mee, zodat gevolgen voor de energienetten op tijd worden betrokken in de afwegingen.

De netbeheerders werken op dit moment al nauw samen met provincies. Ook de komende jaren willen de netbeheerders aan deze samenwerking blijven bouwen, zodat de energienetten betrouwbaar, betaalbaar en toekomstbestendig blijven.

Klik hier voor de brief aan het IPO.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht