ACM voorziet voorschot op nacalculatie netverliezen voor investeringsruimte energietransitie

ACM voorziet voorschot op nacalculatie netverliezen voor investeringsruimte energietransitie

  • 29 juli 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Regionale netbeheerders en de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, TenneT, moeten vanwege de hoge energieprijzen extra kosten maken voor de inkoop van netverliezen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) wil voorkomen dat netbeheerders door deze hogere kosten minder investeringsruimte hebben voor projecten die belangrijk zijn voor de energietransitie. Daarom wil de ACM de regionale netbeheerders in de tarieven voor het jaar 2023 een voorschot geven voor de hoge kosten voor netverliezen.

Vanwege de onverwachte sterke stijging van de netverlieskosten als gevolg van de hoge energieprijzen in 2022, ziet de ACM aanleiding om deze kosten van 2022 voor de regionale netbeheerders elektriciteit na te calculeren. De kosten van een nacalculatie worden gewoonlijk pas 2 jaar later aan de netbeheerders vergoed. Met een voorschot op de nacalculatie verrekent de ACM een deel van de kosten die netbeheerders in 2022 maken al in de tarieven voor het jaar 2023.

Na overleg met TenneT is de ACM tot de conclusie gekomen dat een voorschot voor TenneT met het oog op een stabiel tariefverloop komend jaar niet gewenst is. De ACM onderzoekt welke andere oplossing passend is.

Lees hier de volledige publicatie van de ACM. 


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht