ACM toetst praktische oplossingen netcongestie

ACM toetst praktische oplossingen netcongestie

  • 8 november 2022
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De energietransitie en de elektrificatie van de industrie maken dat de vraag naar transportcapaciteit op het Nederlandse elektriciteitsnet sterk groeit. Mede daardoor is er schaarste aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Netbeheerders werken hard aan het uitbreiden en verzwaren van het net. Tegelijk moet er gekeken worden hoe de ruimte op de huidige netten zo optimaal mogelijk kan worden ingezet. Om een inschatting te kunnen maken wat er mogelijk en wat gewenst is, heeft ACM op 6 oktober een consultatie gestart over alternatieve transportrechten en ‘use it or lose it’ (UIOLI).

De netbeheerders, verenigd in Netbeheer Nederland, hebben uiteraard gereageerd op de consultatie. Netbeheerders zijn voorstander van de inzet van alternatieve transportrechten om daarmee het gebruik van het net in tijd te kunnen spreiden.

Bestaande netten beter gebruiken

Met de inzet van alternatieve transportrechten kan beter gebruik worden gemaakt van de bestaande netcapaciteit. Door het verbreden van de pieken en opvullen van de dalen kan er meer elektriciteit worden getransporteerd door het bestaande net. Wij zien alternatieve transportrechten als een middel om prikkels in het systeem te brengen om de klantvraag naar transportcapaciteit te beïnvloeden.

Dat geldt ook voor UIOLI; het gecontracteerd vermogen moet worden benut, want anders wordt het onbenutte potentieel van jouw vermogen aan andere gebruikers gegund. Door UIOLI wordt duidelijk dat het aangevraagde vermogen ook daadwerkelijk wordt gebruikt. Hiermee wordt efficiënt netgebruik gestimuleerd.

De aanvragen worden hierdoor zuiverder waardoor netbeheerders beter in staat zullen zijn om te anticiperen op de groeiende vraag naar transport en om netuitbreidingen te plannen, maar ook om met minder risico (meer) nieuwe transportrechten uit te geven.

Codewijziging

Voor beide oplossingsrichtingen geldt dat de verplichtingen van zowel de netbeheerders als de aangeslotenen (gebruikers) goed moeten worden vastgelegd. Voor de inzet van de zogenoemde non-firm ATO’s hebben netbeheerders enkele weken geleden al een codewijzigingsvoorstel ingediend bij ACM. Tegelijk met de beantwoording van de consultatie hebben netbeheerders een tweede voorstel ingediend om ‘UIOLI’ in de praktijk in te kunnen zetten.

Oplossing om netcongestie tegen te gaan

Het is zeer positief dat ACM met deze uitvraag samen met de betrokken partijen naar praktisch uitvoerbare oplossingen zoekt om netcongestie tegen te gaan. ACM heeft geconstateerd dat er al pilots plaatsvinden met de inzet van alternatieve transportrechten en ze staat deze experimenten, vanwege de ernst en maatschappelijke gevolgen van de congestieproblematiek, tijdelijk toe. Mede op basis van de reacties op de consultatie zal de ACM bekijken of een aanvullend kader nodig is voor de experimenten.

Bij het verder uitwerken van alle ideeën zijn de netbeheerders vanzelfsprekend graag betrokken, niet alleen voor de benodigde regelgeving, maar ook voor de praktische implementatie ervan.

Klik hier voor de reactie op de ACM consultatie


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht