Aantal graafschades opnieuw gedaald

Aantal graafschades opnieuw gedaald

  • 14 april 2016
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

In 2015 is het aantal graafschades in Nederland opnieuw gedaald. De kans dat tijdens het graven een kabel of leiding wordt geraakt wordt hierdoor wederom kleiner.

Het Agentschap Telecom is optimistisch over deze daling. Wel zal het de nodige (extra) inspanningen vergen om de doelstelling van het Kabel en Leidingoverleg in 2018 te halen. In 2015 werd bij 32.858 graafwerkzaamheden een kabel of leiding geraakt. Dit is ongeveer 4  procent lager ten opzicht van het jaar daarvoor. De gemiddeld herstelkosten zijn licht gestegen naar 796 euro per schade. Kabels voor communicatieverkeer zoals telefoon, internet en televisie worden het vaakst geraakt.

Kijken naar de toekomst

Agentschap Telecom vindt de doelstelling van het Kabel en Leidingoverleg om in 2018 max 25.000 graafschades te hebben zeker haalbaar. Maar dat zal niet vanzelf gaan. Om deze doelstelling te halen moeten alle partijen uit de graafketen de komende jaren kansen benutten en de samenwerking onderling intensiveren. Het gaat daarbij niet alleen om of je als opdrachtgever, netbeheerder of grondroerder aan de wet houdt. Het gaat er ook om dat je datgene doet wat nodig is om een graafschade te voorkomen. Het agentschap ondersteunt het streven van KLO en zoekt vanuit haar toezichtrol naar nieuwe mogelijkheden om het aantal graafschades nog sneller te laten dalen. Daarnaast is er in 2016 aandacht voor de feitelijke graver om deze te empoweren en wordt met een student van de universiteit van Twente samengewerkt om het instrument van proefsleuven effectiever te maken. 

Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht