Aandeel groen gas met 30% toegenomen

Aandeel groen gas met 30% toegenomen

  • 25 januari 2021
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Nederland is in 2020 fors meer gebruik gaan maken van groen gas. Het aandeel van deze duurzame variant van aardgas bedroeg vorig jaar 196 miljoen kuub (gelijk aan 1.915 GWh). In 2019 was dat nog 148 miljoen kuub. Een stijging van ruim 30 procent. Groen gas is een oplossing voor het duurzaam verwarmen van woningen.

Groen gas is de duurzame variant van aardgas. Het wordt geproduceerd uit organisch restmateriaal zoals slib, GFT-afval en dierlijke restproducten zoals koeienmest. Na vergisting ontstaat biogas, dat na een aantal bewerkingen (zuiveren, toevoegen van geur) als groen gas kan worden ingevoed op het reguliere gasnet. Consumenten merken geen verschil tussen aardgas en duurzaam groen gas en in huis zijn geen aanpassingen nodig.

 

Toename producenten

Het aandeel groen gas is nog bescheiden, maar groeit flink. Met de hoeveelheid groen gas die in 2020 werd geproduceerd, kunnen  150.000 huishoudens een jaar lang van duurzaam gas worden voorzien (bij een gemiddeld gebruik van 1.300 kuub per jaar). In Nederland zijn nu 57 producenten van groen gas actief. Dit zijn bijvoorbeeld agrariërs, die via vergisting mest omzetten in duurzame energie, maar ook grote voedsel verwerkende partijen waarbij afvalresten vergist worden tot groen gas.

 

Klimaatakkoord doel voor groen gas van 2 BCM in 2030 onder voorwaarden haalbaar

De Nederlandse netbeheerders zien een belangrijke rol voor duurzame gasvormige energiedragers, zoals groen gas en waterstof. De startanalyse aardgasvrije buurten van Planbureau voor de Leefomgeving en de Routekaart Groen Gas van het ministerie van EZK onderschrijven de grote behoefte aan groen gas in 2030. Onderzoek van Netbeheer Nederland laat zien dat de ambitie van 2 miljard kuub aan groen gas, mits er flink wordt ingezet op innovaties en ondersteunend beleid. Zo zijn onder meer innovaties in vergistings- en vergassingsinstallaties nodig, beleidsmaatregelen zoals een bijmengverplichting voor groen gas en moet er gewerkt worden om de sociale acceptatie van groen gas te waarborgen.

 

De netbeheerders zijn actief met andere partijen om het groen gas-potentieel te realiseren. Dat doen we door innovaties zoals de groen gas booster, ondersteuning van de Routekaart Groen Gas en de rol van groen gas in de ontwikkeling van Regionale Energie Strategieën (RES’sen) en transitievisies warmte van regionale overheden.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht