Aandeel groen gas in gasnetten gaat stijgen

Aandeel groen gas in gasnetten gaat stijgen

  • 25 oktober 2016
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

In 2015 hebben de groengasproducenten in Nederland in totaal ruim 65 miljoen kuub gas opgewekt en aan het gasnet geleverd. Dat is tweederde van de hoeveelheid zonne-energie die via het elektriciteitsnet is getransporteerd. Vrijdag 21 oktober hebben de groengasproducenten samen met Netbeheer Nederland een beheerprotocol getekend, waarmee de kwaliteitseisen van groen gas vastgelegd worden.

Nederland kent weliswaar maar 25 invoeders (producenten die groen gas aan het gasnet leveren) van groen gas, maar hun productie komt al in de buurt van de hoeveelheid energie die alle zonnepanelen in Nederland bij elkaar opwekken. Omgerekend gaat het om 660 GWh energie uit groen gas en 900 GWh energie uit zon. Tussen 2011 tot 2016 is de omvang van groengasinvoeding verzesvoudigd van 11 naar 65 miljoen kuub. Dat is genoeg voor het gemiddelde jaarverbruik van een stad als Nijmegen. De hoeveelheid groen gas en zonne-energie is groot, maar percentueel is de bijdrage ervan in onze netten slechts zo’n 0,6%.

Aandeel groen gas gaat stijgen

De netbeheerders verwachten de komende jaren een stijging van het aandeel groen gas in onze netten. Er zal meer groen gas worden geproduceerd omdat er nieuwe groengasproducenten bijkomen en bestaande biogasproducenten van stroom naar groen gas overschakelen. Ook verwachten de netbeheerders dat het gebruik van aardgas afneemt. Het beleid van de overheid is er immers op gericht om aan de klimaatdoelstellingen van Parijs te voldoen en om dus minder fossiele energiebronnen als  aardgas te gebruiken. Daarmee zal groen gas steeds belangrijker worden voor de Nederlandse energiehuishouding.

 

Veilige en duurzame energiebron

Mede omdat het aandeel groen gas gaat toenemen hebben Netbeheer Nederland en de Vereniging van Groen Gas Producenten (VGGP) een beheerprotocol opgemaakt voor de invoeding van groen gas in de gasnetten. Het protocol beschrijft welke controles er wanneer plaats moeten vinden om ervoor te zorgen dat het groene gas voldoet aan de eisen die daaraan worden gesteld in de Ministeriële Regeling Gaskwaliteit. Het protocol heeft drie doelen: zekeren van de veiligheid van de burger, beschermen van de gasinfrastructuur en het accommoderen van de energietransitie.
Terug naar overzicht