Aandeel duurzame energie stijgt in 2019 met 13 procent, vooral zon

Aandeel duurzame energie stijgt in 2019 met 13 procent, vooral zon

  • 30 december 2019
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De hoeveelheid duurzaam opgewekte energie groeide het afgelopen jaar met 13 procent. Zonne-energie groeide procentueel het hardst. Biomassa voert in absolute aantallen de ranglijst aan. De totale productie van duurzame energie komt daarmee uit op ongeveer 8,6 procent. In 2018 was dat 7,4 procent. Dit blijkt uit de jaarcijfers van Energieopwek.nl

Zonne-energie was het afgelopen jaar de hardste groeier. De combinatie van meer panelen en een zonnig jaar zorgde voor ruim 46 procent groei. De panelen produceerden ruim 4 procent van alle elektriciteit in Nederland. Dat is voldoende voor het stroomverbruik van bijna 2 miljoen huishoudens.

De productie van stroom en warmte met biomassa groeide 13 procent tot bijna 110 PetaJoule (PJ). In absolute aantallen groeide biomassa harder dan zonne-energie. Biomassa pluste 12 PJ, zon groeide 6 PJ. Uitgedrukt in warmte leverde deze biomassa voldoende energie op voor de verwarming van bijna 2,5 miljoen gemiddelde woningen. De productie uit windmolens op zee en land groeide 4 procent.

Meer informatie over de productie en het transport van duurzame energie in 2019  www.energieakkoordser.nl

 

 Terug naar overzicht