27 november: webinar Spanning op de Netten

27 november: webinar Spanning op de Netten

  • 17 november 2020
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

Op vrijdag 27 november organiseert het Platform Klimaatakkoord het webinar ‘Spanning op de Netten’ over congestie op het elektriciteitsnet. Tijdens het webinar gaan 6 deskundigen van de netbeheerders, overheid en marktpartijen met elkaar in gesprek over hoe we de regie op het energienet van de toekomst kunnen organiseren en de nieuwe infrastructuur voor energie haalbaar en betaalbaar kunnen houden. Namens de netbeheerders nemen Dick Weiffenbach (directeur Netbeheer Nederland) en Daan Schut (CTO Liander) deel.

Netbeheerders, overheid en marktpartijen werken allemaal aan het energiesysteem dat nodig is voor een succesvolle energietransitie en het halen van de doelen in het Klimaatakkoord. Dat energiesysteem verandert ingrijpend de komende jaren. Dat net – een van de veiligste en betrouwbaarste ter wereld – werd ooit aangelegd om te voorzien in de vráág naar energie. Nu verandert het in een multifunctionele verbinder van aanbod, vraag en opslag van elektriciteit.

De snelle toename van bijvoorbeeld zonneparken is goed nieuws voor de energietransitie maar zorgt tegelijkertijd voor flinke uitdagingen op het elektriciteitsnet. Vooral in landelijke, dunbevolkte gebieden, waar van oudsher relatief weinig afname is van elektriciteit, moet het net worden uitgebreid om alle lokaal opgewekte energie te kunnen transporteren. Het aanleggen van de benodigde infrastructuur vergt echter jaren, onder meer vanwege de langdurige ruimtelijke procedures. Daarom is het belangrijk dat alle partijen samenwerken en oplossingen zoeken om de netcapaciteit in die perioden van schaarste zo efficiënt mogelijk te benutten en toch de doelen van het Klimaatakkoord te halen.

De sprekers tijdens het webinar zijn:

  • Voorzitter Ed Nijpels, Voorzitter Platform Klimaatakkoord
  • Carolien Gehrels, Voorzitter Uitvoeringsoverleg Klimaatakkoord Industrie en Taskforce Infrastructuur Industrie (TIKI)
  • Ernst-Paul Nas, Directeur Elektriciteit, Ministerie Economische Zaken en Klimaat
  • Bert den Ouden, Voorzitter Flexible Power Alliance (FAN), Sectorleider Energie Berenschot
  • Roland Pechtold, CEO Groen Leven
  • Daan Schut, Chief Transition Officier, Alliander
  • Dick Weiffenbach, Directeur Netbeheer Nederland

Het webinar vindt online plaats op 27 november, van 10.00 uur tot 11.30 uur. Wie zich aanmeldt krijgt de link van het webinar toegestuurd.


Dossiers & Thema's


Terug naar overzicht