27 juni introductie Nieuwe Nederlandse Technische Afspraak

27 juni introductie Nieuwe Nederlandse Technische Afspraak

  • 19 juni 2014
  • Delen via: Share via Whatsapp Share via Facebook Share via Twitter Share via linkedin Share via email

De Nederlandse energienetten behoren tot de best presterende netten ter wereld. De netbeheerders doen er alles aan om dit zo te houden en waar mogelijk de capaciteit, kwaliteit en de veiligheid van het net verder te verhogen. In de bedrijfsvoering zijn talloze waarborgen ingebouwd.

De Nederlandse energienetten behoren tot de best presterende netten ter wereld. De netbeheerders doen er alles aan om dit zo te houden en – waar mogelijk – de capaciteit, kwaliteit en de veiligheid van het net verder te verhogen. In de bedrijfsvoering zijn talloze waarborgen ingebouwd.

Omdat de vergroening en de voorzieningszekerheid van de elektriciteitsvoorziening enerzijds en de veiligheid van het gastransport en distributie anderzijds in toenemende mate aan belang winnen, is  het beheer van assetmanagement bij de bedrijven steeds belangrijker. Om die reden werken de netbeheerders met een managementsysteem, de NTA 8120, waarmee ze op onafhankelijke wijze aantonen over een goed functionerend systeem  van assetmanagement beheer  te beschikken. In deze Nederlandse technische afspraak (NTA) zijn de eisen aan een veiligheids-, kwaliteits- en capaciteitsmanagementsysteem voor het elektriciteits- en gasnetbeheer verder uitgewerkt.

Medio 2014 is de bestaande NTA  herzien. Zo zijn onder meer alle zaken op het gebied van security expliciet vermeld. Over de nieuwe NTA 8120 is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Meer informatie leest u hier.


Terug naar overzicht