Waterstof

Waterstof als onderdeel van het toekomstig energiesysteem: nu investeren in onderzoek

Waterstof is een energiedrager en een duurzame brandstof die onder andere kan worden ingezet in de industrie, voor mobiliteit en in de gebouwde omgeving. Ook kan waterstof een systeemfunctie vervullen binnen het energiesysteem zelf, bijvoorbeeld bij de omzetting van elektriciteit naar gas.
De netbeheerders hebben samen met de overheid en andere Klimaatakkoord-partners uitgesproken dat ze waterstof vanaf 2030 als mogelijke extra oplossing willen kunnen inzetten voor het duurzaam verwarmen van woningen en bedrijfspanden.  

 

Nú aan de slag

Om te kunnen voldoen aan de Klimaatakkoord-afspraken en om de kabinetsvisie waterstof in de praktijk toe te kunnen passen, moet er nog veel worden onderzocht. Het is belangrijk dat we daar nu al mee starten. De  gezamenlijke netbeheerders hebben de belangrijkste onderzoeksvragen geformuleerd om straks de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden: hoe kan het huidige aardgasnet ingezet worden voor transport en distributie van (groene) waterstof. Op basis van de onderzoeksresultaten, wordt de roadmap waterstof (zie onderaan) steeds bijgewerkt.

De waterstof-visie van de gezamenlijke netbeheerders

 

 Pilots

Door het starten van pilots, willen de netbeheerders inzicht krijgen in het effect van de omschakeling naar waterstof. Dit jaar  en ook in 2021 is ‘veilig werken’ het belangrijkste thema. Hieronder een overzicht van de pilots. 

 

 

 

 

Hieronder zijn de links naar de verschillende projecten te vinden.  

 1. North Sea Wind Power Hub
 2. Waterstofpilot H2 Anna Paulowna 
 3. Entrance terrein Hanzehogeschool
 4. Waterstofpilot Nieuwborgen.net
 5. Waterstofpilot H2 Oosterwolde
 6. Waterstofpilot Hoogeveen
 7. Tijdelijk ombouw Uithoorn
 8. Demo- en trainingswoning
 9. Waterstofpilot H2 Lochem
 10. Waterstofpilot The Green Village
 11. Waterstofpilot P2G
 12. Waterstofombouw 

Van Gasunie betreft dit alleen de pilots die ze samen met andere netbeheerders uitvoeren. Klik hier voor overige pilots van Gasunie.

Samenwerking

Er zijn meer partijen dan alleen de netbeheerders betrokken bij het gasnet en het gebruik daarvan.  Om de energievraagstukken beter te kunnen beantwoorden, is samenwerking met andere partners heel belangrijk. Daarom zoeken de netbeheerders op het waterstof-dossier actief samenwerking met partijen als technische dienstverleners, installatiebedrijven en technische detailhandel. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor veiligheidsinstanties, toezichthouders en gemeenten. 

Overzicht van de stappen