Waterstof

Waterstof als onderdeel van het toekomstig energiesysteem: nu investeren in onderzoek

Waterstof is een energiedrager en een duurzame brandstof die onder andere kan worden ingezet in de industrie, voor mobiliteit en in de gebouwde omgeving. Ook kan waterstof een systeemfunctie vervullen binnen het energiesysteem zelf, bijvoorbeeld bij de omzetting van elektriciteit naar gas. De netbeheerders hebben samen met de overheid en andere Klimaatakkoord-partners uitgesproken dat ze waterstof vanaf 2030 als mogelijke extra oplossing willen kunnen inzetten voor het duurzaam verwarmen van woningen en bedrijfspanden.  

 

Nú aan de slag

Om te kunnen voldoen aan de Klimaatakkoord-afspraken en om de kabinetsvisie waterstof in de praktijk toe te kunnen passen, moet er nog veel worden onderzocht. Het is belangrijk dat we daar nu al mee starten. De  gezamenlijke netbeheerders hebben de belangrijkste onderzoeksvragen geformuleerd om straks de hoofdvraag goed te kunnen beantwoorden: hoe kan het huidige aardgasnet ingezet worden voor transport en distributie van (groene) waterstof. Op basis van de onderzoeksresultaten, wordt de roadmap waterstof (zie onderaan) steeds bijgewerkt.

Lees hier: De waterstof-visie van de gezamenlijke netbeheerders

 

 Pilots

Door het starten van pilots, willen de netbeheerders inzicht krijgen in het effect van de omschakeling naar waterstof. Dit jaar  en ook in 2021 is ‘veilig werken’ het belangrijkste thema. Hieronder een overzicht van de pilots. 

 

 

 

 

Hieronder zijn de links naar de verschillende projecten te vinden.  

 1. North Sea Wind Power Hub
 2. Entrance terrein Hanzehogeschool
 3. Waterstofwijk Wagenborgen
 4. Waterstofpilot H2 Oosterwolde
 5. Waterstofpilot Hoogeveen
 6. Tijdelijk ombouw Uithoorn
 7. Demo- en trainingswoning
 8. Waterstofpilot H2 Lochem
 9. Waterstofpilot The Green Village
 10. Waterstofpilot Rozenburg
 11. Waterstofpilot Stad aan 't Haringvliet

Van Gasunie betreft dit alleen de pilots die ze samen met andere netbeheerders uitvoeren. Klik hier voor overige pilots van Gasunie.

Samenwerking

Er zijn meer partijen dan alleen de netbeheerders betrokken bij het gasnet en het gebruik daarvan.  Om de energievraagstukken beter te kunnen beantwoorden, is samenwerking met andere partners heel belangrijk. Daarom zoeken de netbeheerders op het waterstof-dossier actief samenwerking met partijen als technische dienstverleners, installatiebedrijven en technische detailhandel. Daarnaast is een belangrijke rol weggelegd voor veiligheidsinstanties, toezichthouders en gemeenten. 

Kenniscentrum Gasnetbeheer 


Een van de platforms waar wordt samengewerkt is het Kenniscentrum Gasnetbeheer. Binnen het Kenniscentrum worden actuele onderzoeken en nieuwsberichten gedeeld, worden (internationale) ontwikkelingen gevolgd en wordt gezamenlijk bijgedragen aan de uitbreiding van kennis op het gebied van gasnetbeheer. De nadruk ligt hierbij op veiligheids- en betrouwbaarheidsaspecten. Het Kenniscentrum Gasnetbeheer wordt in opdracht van Netbeheer Nederland uitgevoerd door Kiwa.   

Klik hieronder om artikelen van het Kenniscentrum te lezen: 
1. De capaciteit van een (aard)gasnet blijft vrijwel gelijk voor waterstof 
2. Dichtheid gasdistributieleidingen voor waterstof: invloed permeatie beperkt 
3. Eerste vergelijking van waterstof met methaan bij een grote lekkage in een geventileerde ruimte 
4. Geeft waterstofdistributie meer geluid? 
5. Het afscheiden van waterstof uit aardgas-waterstofmengsels 
6. IEA rol voor waterstof in het (aard)gasnetwerk: EZK sluit aan 
7. Marcogaz rapport: status van odorisatie van waterstof 
8. Ontmenging van waterstof 
9. Opslag in waterstof zoutcavernes 
10. Permeatie van waterstof door een oude PE50 leiding is beperkt 
11. Staal voor hogedruk gastransportleidingen is geschikt voor transport van 100% waterstof 
12. Zichtbaarheid van een waterstofvlam: een brandende vraag 

Overzicht van de stappen