Energiediefstal

Jaarlijks komen ongeveer 4.500 energiediefstallen aan het licht, grotendeels in hennepkwekerijen. Naar schatting wordt elk jaar bijna 1 miljard kilowattuur aan elektriciteit gestolen. Dat is meer dan alle huishoudens in Rotterdam in een jaar verbruiken. Energiediefstal levert gevaarlijke situaties op. Daarom werken netbeheerders en politie samen om hennepkwekerijen op te sporen en onveilige situaties te beëindigen.

Geknoei met elektriciteit is ronduit gevaarlijk. Het maken van een illegale aftap gebeurt vaak met ondeugdelijke verbindingen waardoor brand kan ontstaan.  Een aantal grotere en kleinere woningbranden heeft te maken met de kweek van hennep. Energiediefstal kan ook de continu├»teit van het transport van energie in gevaar brengen. Om onveilige situaties te voorkomen en misgelopen inkomsten terug te vorderen, steken de netbeheerders veel tijd in de aanpak van energiediefstal.

De energienetbeheerders werken op nauw samen met o.a. gemeenten en politie. De netbeheerders overleggen samen over de aanpak van energiediefstal in het Platform Energiediefstal (PED) van Netbeheer Nederland.